arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Eerste landelijke pilot die medicijnresten verwijdert bij de bron

Ledennieuws
7 februari 2019
Nijhuis

De afvalwater pilot voor het verwijderen van medicijnresten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is succesvol geopend. Het is de eerste landelijke pilot bij de bron. De pilot staat tot en met september bij het Winterswijkse ziekenhuis voor het eerste deel van de proef. Door een geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling wordt het water voorgezuiverd. Na de proef gaat de installatie naar de waterzuiveringsinstallatie in Winterswijk voor deel twee van het onderzoek.

Samen met de project partners Waterschap Rijn en IJssel, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Van Remmen UV Techology zal worden bestudeerd hoe de geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling (UVO3) voor de afbraak van medicijnresten, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën kan zorgen. Tijdens de pilot periode wordt uitgebreid onderzocht of en hoe een aanpak bij de bron, 'decentraal zuiveren', bij ziekenhuizen effectiever en rendabeler kan. Nijhuis Industries is verantwoordelijk voor het proces als geheel: de waterbehandeling, controle en testen. De pilot container werd, inclusief de eigen ozon technologie, vrijwel compleet in eigen huis ontworpen en gebouwd. De UV-technologie werd geleverd door Van Remmen UV Technology.

Verbeteren van de waterkwaliteit voor mens en dier

Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt. Een voorzuivering kan dit voorkomen en zodoende de waterkwaliteit voor mens en dier verbeteren.

Een slim concept - doelgericht en efficiënt voorbehandelen

De projectpartners hebben daarom een nieuw en slim concept ontwikkeld: UVO3. Het einddoel van dit pilotproject is een kosteneffectieve behandeling te ontwikkelen die makkelijk, flexibel en modulair toe te passen is op deze behandelvraag van de toekomst. Dit zal zich niet alleen beperken tot ziekenhuizen, maar uitstrekken over de hele zorgsector en de keten. Het UVO3 project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU, provincie Gelderland, provincie Overijssel en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Aan de bron of in het groot

Nijhuis Industries is niet alleen betrokken bij decentrale pilotprojecten bij de bron maar ook bij het behandelen van afvalwater bij rioolwaterzuiveringen. Bij de pilot bij één van de grootste zuiveringen in de regio, RWZI van Aarle-Rixtel van Waterschap Aa en Maas, zal ozon worden gebruikt om de medicijnresten te verwijderen. Ook wordt gekeken hoe het gebruik van ozon op een grote schaal uitpakt.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten