arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Erken, waardeer en faciliteer kennis en vakmanschap uit het buitenland

6 mei 2022
Aziatische vrouw

Een groep van 40 bedrijven en organisaties heeft vandaag de politiek opgeroepen om Nederland aantrekkelijk te houden voor buitenlands talent. De 30%-regeling, die onlangs ter discussie is gesteld, is hiervoor een essentieel en effectief instrument. De partijen vragen met klem om deze regeling in haar huidige vorm te behouden.

Beschikken over talent is van onschatbare waarde voor een sterk Nederlands innovatieklimaat, en daarmee belangrijk voor ons verdienvermogen.

Download de oproep

Over landsgrenzen kijken

Werken in de technologische industrie vergt vaak zeer specifieke kennis en vaardigheden. Deze zijn in onvoldoende mate aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt. We moeten dus over onze landsgrenzen kijken en het belang en de noodzaak van kennis en vakmanschap uit  het buitenland erkennen en faciliteren. Arbeidsmigranten zijn niet alleen nodig, ze hebben ook een aantoonbare positieve impact op onze economie en welvaart. Om talent uit andere landen te verleiden naar Nederland te komen, moeten we investeren in de aantrekkelijkheid van Nederland als woon- en werkplek.

IJzersterk innovatieklimaat

De 30%-regeling is een regeling die gericht is op het aantrekken van internationaal talent met een specifieke deskundigheid, die niet te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Talent is onontbeerlijk voor een ijzersterk innovatieklimaat en het realiseren van het Nederlandse verdienvermogen van morgen. De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Als ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling, dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting.

Voor veel kennisintensieve bedrijven, van innovatieve groeiprojecten, start-ups en scale-ups tot aan multinationals, is deze regeling van groot belang om dit talent aan te trekken en aan zich te binden. Internationaal talent is voor veel bedrijven een belangrijke motor van innovatie en groei.

Essentieel instrument

Een groep van 40 bedrijven en organisaties doet dan ook een oproep aan de politiek om Nederland aantrekkelijk te houden voor buitenlands talent. De 30%-regeling is hierin een essentieel instrument. Tot wel 70% van het medewerkersbestand van de ondertekenaars komt uit het buitenland. Dit zijn kennisintensieve banen die in Nederland erg lastig ingevuld kunnen worden.

Ondertekenaars 30%-regeling
De ondertekenaars van de oproep tot behoud van de 30%-regeling

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten