arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

€ 28 miljoen extra subsidie voor klimaatinvesteringen industrie

Nieuws
11 juli 2019
Zonnepanelen

Vanaf 1 augustus 2019 komt er 28 miljoen subsidie beschikbaar voor investeringen in grootschalige verduurzaming van de Nederlandse industrie. Bedrijven die willen investeren in verduurzaming via proces efficiency, circulariteit of infrastructuur komen in aanmerking voor tenminste 40% subsidie als de terugverdientijd langer is dan vijf jaar. De nieuwe regeling ondersteunt de beoogde transitiepaden in de FME Klimaatroadmap voor de technologische en metallurgische industrie.

Versnelde investeringen met bewezen technieken 

Om de doelstelling voor 2020 te halen zijn versnelde investeringen door de industrie noodzakelijk. Deze investeringen in CO2-reductie zijn bedrijfseconomisch vaak niet rendabel. Met de subsidiemodule worden ze voor bedrijven wel interessant. Het gaat bijvoorbeeld om systemen die helpen bij energie-efficiëntie, recycling of hergebruik van afval. De projecten moeten de demonstatiefase al voorbij zijn. De systemen moeten zich al bewezen hebben: de werking ervan is al minimaal 3 keer eerder in Nederland gedemonstreerd.  

Looptijd en aanvullende voorwaarden 

De subsidiemodule is geopend van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn gerealiseerd. Belangrijk is dat het om omvangrijke projecten gaat. De te verlenen subsidie is per aanvraag minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Voorwaarde is dat de investeringen een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar. Bedrijven mogen er nog geen plannen voor hebben in het kader van convenantafspraken (MJA/MEE). 

Aanvragers van subsidie zijn ondernemers in de industrie. Ze gebruiken de investeringssteun om milieuvoordeel te halen met de eigen activiteiten. Ze zijn dan ook eigenaar van het proces waarin ze investeren. Vanaf 1 augustus kun je een aanvraag indienen. Dit gebeurt volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Projectvoorstellen worden pas beoordeeld als ze compleet zijn. Wil je advies over een succesvolle aanvraag? De adviseurs van FME kunnen je hierbij helpen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten