arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

€ 352 miljoen voor techniekpromotie gereserveerd

30 juni 2023
Technieklessen

Het kabinet reserveert € 352 miljoen voor het groeifondsvoorstel 'Investeren in het talent van de toekomst'. Dit programma moet ervoor zorgen dat alle leerlingen in het primair onderwijs en op vmbo, havo en vwo structureel in aanraking komen met techniek en technologie en dat álle leerlingen hun talenten voor technologie kunnen ontdekken. Door gezamenlijk meer aandacht aan bètatechniek te besteden ontstaat er mogelijk een positief effect op de instroom in technische richtingen op het voortgezet onderwijs en de doorstroom naar technisch vervolgonderwijs.

Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het groeifondsvoorstel en FME heeft samen met de partners van de industriecoalitie en techbedrijven input geleverd voor het plan. Dit gaan wij ook doen bij de aanscherping van het voorstel en bij de concretisering worden de plannen afgestemd op het aanvalsplan techniek. Lees het nieuwsbericht van Platform Talent voor Technologie voor meer informatie.

Aanpak techniekpromotie

Hanneke Ackerman, programmamanager Arbeidsmarkt & Onderwijs bij FME: “We zijn ontzettend blij met deze uitkomst en bedanken Platform Talent voor Technologie voor hun goede werk! FME lobbyt al jaren voor meer geld en een gecoördineerde aanpak voor techniekpromotie in het primair en voortgezet onderwijs. Het feit dat deze reservering gemaakt is toont aan dat het kabinet de handschoen eindelijk oppakt. We gaan ons de komende tijd sterk inzetten om de reservering eind van dit jaar om te zetten naar een definitieve toekenning en hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

Meedenken?

Wil je meewerken aan het aanscherpen van het plan of heb je ideeën over hoe de samenwerking tussen bedrijven en scholen verbeterd kan worden? Neem dan contact ons op.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten