arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Europa verleent Nederland toestemming voor meerjarige kostencompensatie

23 augustus 2022
geld

De Europese Commissie heeft Nederland toestemming verleend om € 823 miljoen subsidie te reserveren voor de Indirecte Kosten Compensatie (IKC) regeling tussen 2021 en 2025. FME is hier natuurlijk blij mee, maar heeft nog grote zorgen.

FME vindt dat de Nederlandse overheid al maanden achter de feiten aanloopt en nu echt met volle vaart in de actie moet schieten en zo snel mogelijk noodlijdende bedrijven moet gaan ondersteunen. FME-leden Aldel en Nyrstar hebben hun productie al moeten afschalen. Door de torenhoge elektriciteitsprijzen is er een risico dat nog meer bedrijven productie moeten verlagen of stilleggen.

“Ik verwacht dat de overheid nu direct in actie komt” - Theo Henrar, voorzitter FME

FME wil dat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën nu zo snel mogelijk met de Europese toestemming aan de slag gaan. Dat betekent dat de betrokken ministeries de IKC-regeling met begroting voorleggen aan de Tweede Kamer om hiermee in te stemmen. Dan kan ook de IKC-subsidie van € 82 miljoen over het jaar 2021 eindelijk uitbetaald worden. Bedrijven wachten daar op.  Op de begroting van het Rijk is tot nu toe alleen geld voor 2022 gereserveerd. De Tweede Kamer moet het IKC-budget voor de volle vijf jaar nog goedkeuren.

De IKC-regeling is bedoeld om de kosten van de CO2-heffing te compenseren die gekoppeld is aan de productie van elektriciteit en wordt doorbelast aan klanten (waaronder ook FME-leden). De IKC-regeling moet het gelijke speelveld tussen landen met en zonder CO2-heffing bewaken.

De hoogte van de nieuwe IKC-regeling is gebaseerd op CO2-prijzen van circa € 25 per ton. Die CO2-prijzen zijn nu rond de € 85 per ton. De IKC dekt dus lang niet alle kosten.

Supercap

FME hekelt de verschillen tussen landen binnen Europa als het gaat om het compenseren van de kosten van de CO2 heffingen. Duitsland mag haar industrie met € 27,3 miljard ondersteunen. Dat is ruim 30 keer meer subsidie dan de € 823 miljoen van Nederland. Duitsland maakt gebruik van de zogenoemde Supercap regeling, een mogelijkheid binnen de Europese regels om bedrijven in sommige gevallen voor 100% te compenseren, in plaats van het gebruikelijke maximum van 75%. Nederland houdt simpelweg het maximum van 75% aan, waardoor het Europese gelijke speelveld in gevaar komt.  

Daarnaast is de CO2-uitstoot van landen voor de elektriciteitsproductie natuurlijk niet overal gelijk. Hoe schoner de stroomproductie, hoe lager de CO2-compensatie mag zijn. De stroomproductie in Nederland was op het ijkmoment, 2018-2019, gemiddeld genomen duurzamer dan in Duitsland, waar toen nog relatief veel (bruin)kolen verstookt werden. In de praktijk ligt de zogenoemde CO2-correctiefactor in Duitsland op 0,7 en in Nederland op 0,45. Het kan dus zijn dat Duitsland de kosten overcompenseert en Nederland ondercompenseert.

FME wil dat de correctiefactor door ieder land zo snel mogelijk correct wordt toegepast en dus is gebaseerd op de feitelijke emissie van de elektriciteitsproductie van dat land. Het zou nog beter zijn als er geen Supercap mogelijk is, of dat alle landen die toepassen.

Oekraïne

FME wil ook dat er extra steun komt voor energie-intensieve bedrijven. De IKC-regeling is geen nieuwe of extra steun voor bedrijven die lijden onder de gevolgen van de Oekraïne oorlog. De IKC-regeling was er altijd al voor dit type bedrijven in alle Europese landen. Andere landen zoals België en Frankrijk nemen wel extra maatregelen gebaseerd op het ‘EU State Aid Temporary Crisis Framework’ van maart 2022. Hierdoor kunnen EU-lidstaten gerichte steun verlenen aan bedrijven die lijden onder de hoge energieprijzen onder andere als gevolg van de huidige situatie in Oekraïne.

Nederland maakt hiervan vooralsnog geen gebruik.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten