arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Extra impuls op de regeling praktijkleren

15 juli 2020

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bood recent een actieplan aan aan de Tweede Kamer om stages en leerbanen op mbo-niveau te stimuleren. Het actieplan moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, besloot daarop om jaarlijks 10,6 miljoen euro extra vrij te maken voor de regeling praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Het geld stimuleert je bbl-leerplekken aan te bieden.

Terugwerkende kracht

Het geld komt beschikbaar voor werkgevers in sectoren waar het moeilijk is een stage- of leerplaats te vinden. Werkgevers ontvangen extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop je op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunt maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend.

Sectoren

Niet alle sectoren komen in aanmerking voor de extra subsidie. De minister publiceerde een pagina’s lange lijst van sectoren en sbi-codes die in aanmerking komen. Het gaat om:

 • Bedrijven die zich bezighouden met de vervaardiging van voedingsmiddelen, kleding en andere levensbehoeftes
 • Drukkerijen en grafische bedrijven
 • Metaalbewerking, de petrochemisch industrie en aardwerk
 • Meubelmakers
 • Auto- en vliegtuigindustrie
 • Reparatie van elektrische apparatuur
 • Wegenbouw
 • Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
 • Groot-, markt- en detailhandel
 • Transport en binnenvaart
 • Telecommunicatie
 • Schoonmaak

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten