arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Financiële steun gemeente Rotterdam voor Fieldlab Industriële Elektrificatie

20 september 2019

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen week besloten om het Fieldlab Industriële Elektrificatie voor 2,5 miljoen euro op te nemen in haar Uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020 als onderdeel van een pakket van 37 projecten die de energietransitie moeten versnellen. In deze proeftuin voor elektrificatie van de industrie kunnen kansrijke initiatieven getest worden op middelgrote schaal om daarmee ervaring op te doen en aan te tonen dat innovaties ook op industriële schaal toepasbaar zijn.

Met de 37 projecten wil het stadsbestuur de energietransitie aanjagen in de haven en industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en energie. Het college investeert € 58,7 miljoen in de uitvoering van de 37 projecten. Het Fieldlab Industriële Elektrificatie is daarbij opgenomen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De initiatiefnemers van het project FME, VoltaChem/TNO, Deltalinqs en InnovationQuarter zijn bijzonder verheugd met de toekenning van deze financiële impuls voor het Fieldlab. Marco Kirsenstein, Business Development Manager FME Zuidwest: "Het is heel positief dat de gemeente Rotterdam juist deze stap zet om voorop te lopen in de energietransitie." Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: "Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen. Er is nog veel onderzoek nodig, en het is belangrijk om kansrijke innovaties te testen en kennis te delen. Het Fieldlab gaat daar zeker bij helpen."

Elektrificatie

In het driestappen plan naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk speelt elektrificatie een sleutelrol, zowel op korte termijn in het produceren van duurzame warmte als op lange termijn in de productie van groene waterstof en CO2-valorisatie. Het project Fieldlab Industriële Elektrificatie biedt een proeftuin om kansrijke initiatieven van bedrijven te testen op middelgrote schaal, om hiermee ervaring op te doen en bewezen kan worden dat innovaties ook op (haven)industriële schaal goed kunnen functioneren. Martijn de Graaff, Business Manager VoltaChem/TNO: "Het is de ambitie om het Fieldlab in 2020 samen met publieke en private partners te lanceren. Aangezien er al meerdere concrete kansrijke technieken geïdentificeerd zijn, kunnen we door deze commitment van gemeente Rotterdam dan ook meteen aan de slag met pilot projecten. Dat zal zeker zorgen voor versnelling."

Wil je meer weten over het Fieldlab of betrokken worden bij de verdere ontwikkeling? Neem dan contact op met Marco Kirsenstein (FME) of Martijn de Graaff (VoltaChem/TNO).

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten