arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME bepleit urgente hervorming van de Wereldhandelsorganisatie

14 november 2019
Wereldwijd

De pensionering van een rechter haalt niet snel het wereldnieuws. Toch is die van Thomas Graham, de rechter in kwestie, symbool komen te staan voor de huidige crisis in de wereldhandel en daarmee niet alleen nieuws maar ook van belang voor de technologische industrie. Dinsdag 10 december loopt Graham’s termijn af als rechter in het driekoppige beroepsorgaan van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), de mondiale scheidsrechter voor handelsgeschillen. Het beroepsorgaan vormt een cruciale schakel in de besluitvormingsketen van de WHO. Uitspraken - of een land zich heeft schuldig gemaakt aan het geven van verboden staatssteun - worden pas definitief nadat het orgaan zich erover heeft kunnen buigen en zonder Thomas Graham kan dat niet meer.

Er geldt namelijk een quotum van drie rechters voor het beroepsorgaan en de VS weigeren in te stemmen met de benoeming van een vervanger. Hoewel de rechters lopende zaken af mogen maken, zinspeelt Graham erop het bijltje er na 10 december bij neer te leggen en daarmee zou hij de WHO vleugellam maken.

Lees onze postion paper hierover

Voor FME is dit politieke armpje drukken binnen de WHO geen ver-van-je-bed-show. Jaarlijks exporteren onze leden voor 49 miljard naar het buitenland en worden daarin gefaciliteerd door een stabiel, op regels gebaseerd handelssysteem. Onvoorspelbaarheid op handelsgebied leidt tot onzekerheid en uitstel van investeringen, juíst in de kapitaalgoederen die onze leden produceren.

"Voorkom het dichtslibben van onze economische levensaders."

Volgende week staat het onderwerp - de crisis in de WHO - op de Europese agenda. FME gebruikt die gelegenheid om in een position paper het belang van een snelle hervorming van de WHO vanuit de technologische industrie te benadrukken. Ook de handelsspanningen tussen de VS en de EU, een ander risico, komen aan de orde.

Lees ook ons standpunt 'Stimuleren van eerlijke en vrije handel'

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten