arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME maakt zich zorgen om nieuwe energiebesparingsplicht

Nieuws
30 juni 2023

FME verwacht dat de aanscherping van de energiebesparingsplicht een behoorlijk effect heeft op de industrie en mkb. Alle bedrijven zijn vanaf 1 juli verplicht alle maatregelen uit te voeren die in 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Maar omdat er een groot tekort aan technisch personeel is, wordt de uitvoering in de praktijk nog een enorme opgave. FME hoopt dat het Bevoegd Gezag hier rekening mee zal houden, maar zeker is dat niet.

Wat verandert er?

Bedrijven besparen al veel langer energie en zijn daar ook succesvol in geweest. Maar door drie veranderingen zal het voelen alsof iedereen opnieuw moet beginnen. De eerste reden is dat bedrijven niet langer energie besparen, maar CO2 moeten reduceren om de totale uitstoot van CO2 per bedrijf te verlagen. Dat houdt ook in dat bedrijven gevraagd wordt over te schakelen van fossiele naar duurzame energie of zonnepanelen te plaatsen om duurzame energie te produceren.

De tweede reden is dat de actuele referentieprijzen van energie fors hoger liggen dan de oude prijzen uit 2019. Hierdoor nemen de terugverdientijden fors af en neemt het aantal te nemen maatregelen juist toe. De zogeheten Erkende Maatregelenlijst (EML) met verplichte maatregelen is daarom ook toegenomen.

Een derde verandering voor de industrie is het feit dat grote bedrijven, die onder het ETS-systeem van CO2-heffingen vallen, hiermee te maken krijgen. Deze ETS-bedrijven worden dubbel aangesproken via de CO2- prijs en nu ook de wet. FME vraagt zich af of het wel verstandig was om deze bedrijven te vragen om ook een hele reeks maatregelen te moeten nemen met kleine CO2-effecten. FME zou liever zien dat ETS- bedrijven zich kunnen concentreren op het nemen van procesmaatregelen zoals de ovens van het gas af te halen en op elektriciteit te laten draaien of een warmteterugwinningsysteem in de schoorsteen te plaatsen. Project 6-25 van FME bevat vele cases waarmee kostenefficiënt veel CO2-reductie mogelijk is.

Informatieplicht

Een groep van ca. 80.000 ‘kleine’ bedrijven moet 1 december 2023 hierover verslag uitbrengen. Wat veel mkb-bedrijven onderschatten is het feit dat ze RVO niet alleen over hun energieverbruik moeten informeren. Ze moeten ook de energiebesparende maatregel daadwerkelijk nemen. Uit RVO-cijfers blijkt dat dit nog te weinig gebeurt.

EML laat bekend

FME vindt het jammer dat met de deadline van 1 december in aantocht pas nu alle informatie bij RVO beschikbaar is, de EML 2023 is vastgesteld en de Standaard energieprijzen pas bekend zijn (zie tabel). Dat had in januari klaar moeten zijn. Desondanks raadt FME alle bedrijven aan zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de energie besparende maatregelen en zien we dat dit ook gewoon gebeurt. Energiebesparing helpt immers ook bij de netcongestieproblematiek en het aardgasverbruik komende winter.

Electriciteitsbesparing

Meer weten?

Download de presentatie Energiebesparingsplicht en CO2 reductie van de Milieu- & Energiedagen van FME mei 2023.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten