arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME positief over Crisisregeling Personeelsbehoud en geïnteresseerd in de details

4 april 2023
Werken bij VDL

Bedrijven moeten in tijden van crisis de mogelijkheid hebben om werknemers aan zich te blijven binden, ook al is er tijdelijk minder werk. Dat is de gedachte achter de Crisisregeling Personeelsbehoud die het kabinet aan het uitwerken is. FME pleit al jaren voor zo’n regeling, omdat werkgevers in een onvoorziene situatie dan niet hoeven op te draaien voor volledige loonkosten en geen medewerkers hoeven te ontslaan.

Ook zullen bedrijven door de regeling minder behoefte hebben aan een flexibele schil met onzekere arbeidscontracten. Dit zal bijdragen aan de continuïteit van ondernemingen en de inkomenszekerheid van werknemers.

Toegankelijk en werkbaar

Voor het succes van de regeling is noodzakelijk dat er niet alleen een beroep op kan worden gedaan bij calamiteiten, zoals branden en overstromingen. De afgelopen jaren is weer gebleken dat bedrijven ook tijdelijk in de problemen kunnen komen door economische omstandigheden zoals handelsboycots, logistieke knelpunten of door tekorten aan grondstoffen, halffabricaten en chips. Hierdoor kwam de automotive sector zwaar onder druk te staan. Ook in die gevallen moeten bedrijven tijdelijk in aanmerking kunnen komen voor steun. Die boodschap heeft FME samen met vakbond FNV Metaal enige tijd geleden ook onder de aandacht gebracht bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Essentieel in deze regeling volgens FME is dat bedrijven snel kunnen handelen. In een crisissituatie moet snel duidelijk zijn of de CP-regeling toegankelijk is of niet. Bovendien pleit FME voor werkbaarheid: de regeling moet – zeker voor het mkb – helder en goed uitvoerbaar zijn.

Gelijk speelveld 

Theo Henrar, voorzitter FME: “FME is tevreden dat de minister de werkgevers en werknemers tegemoet wil komen. Voor de continuïteit van bedrijven is het van groot belang dat ze kunnen rekenen op steun, zodat zij tijdelijke uitdagingen op kunnen vangen en werknemers kunnen behouden. Hierdoor gaat kennis en kunde niet verloren. We hebben nog wel vragen aan de minister over de concrete uitwerking van deze regeling. Juist de details doen ertoe in zo’n regeling!”

Henrar vervolgt: “Ook in de landen om ons heen zien we dat er collectieve regelingen bestaan, in Duitsland en België is dit goed geregeld. FME pleit dan ook voor een gelijk speelveld. Het kan niet zo zijn dat bedrijven hun productie naar andere landen verplaatsen en Nederland daardoor werkgelegenheid, innovatie kracht en daarmee toekomstig verdienvermogen zal verliezen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is essentieel voor het Nederlands bedrijfsleven.”

Het FD berichtte vandaag ook over de crisisregeling personeelsbehoud, en nam de reactie van FME-voorzitter Theo Henrar mee.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten