arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME-reactie op Europese ‘Green Deal’

11 december 2019

De Green deal die Eurocommissaris Frans Timmermans zojuist heeft gepresenteerd, komt overeen met de Nederlandse doelstellingen in het Klimaatakkoord. Daarmee kan er weer sprake zijn van een eerlijk speelveld en wordt oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse industrie voorkomen. Daarnaast komen er heffingen voor niet EU-landen die onvoldoende aan het klimaat doen. Deze maatregel beschermt de Europese industrie tegen vervuilende producten uit niet EU-landen. FME waarschuwt echter wel voor het hanteren van een complex systeem dat in de praktijk niet uitvoerbaar is en daarom niet gehandhaafd kan worden.

FME vindt het terecht dat de Europese Commissie constateert dat energie-intensieve industrieën onmisbaar zijn voor Europa. We moet er dus voor zorgen dat ook deze sectoren mee kunnen komen in de energietransitie. FME zal daar uitdrukkelijke aandacht voor hebben in de industrieplannen die nader worden uitgewerkt in een Groen Europees Industrieplan.

Kansen

Technologie zal onmisbaar zijn om de Europese doelstellingen te behalen. Daarom moet een groot deel van het beschikbare Europese klimaatbudget worden uitgegeven aan de ontwikkeling en opschaling van nieuwe energie-innovaties. Daarbij valt te denken aan een groot Europees waterstofproject om de hoge kostprijs van waterstof omlaag te brengen. Niet alleen helpt dit om de industrie te verduurzamen, het biedt tevens kansen om waterstoftechnologie als Europees exportproduct te ontwikkelen.

De EU-ambitie kost veel geld, wat ook Nederlandse bedrijven moeten ophoesten omdat de Nederlandse regering de burger wil ontzien. Daarom wil FME niet dat Nederland nog een schepje bovenop de plannen van Timmermans zal doen, zoals vaker het geval is.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten