arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME-reactie op OCW-agenda hoger onderwijs

3 december 2019

Maandag 2 december presenteerde de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, bij de Universiteit van Utrecht haar nieuwe strategische agenda voor het hoger onderwijs. We zitten aan de grenzen van ons systeem. "Het piept en kraakt". Zo is er nu te veel concurrentie tussen de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, ervaren de studenten te veel druk en is er te veel aandacht voor controle en prestatie-indicatoren.

De minister wil dit kantelen en uitgaan van vertrouwen en meer de nadruk leggen op samenwerking. Ruimte in plaats van regels. Haar ambities formuleert zij langs de volgende lijnen:

  • Toegankelijker hoger onderwijs en groter studentsucces
  • Flexibel hoger onderwijs
  • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving
  • Regionale verankering en internationale samenwerking

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt

FME heeft op verschillende manieren input geleverd voor deze strategische agenda. En dat zien we terug. Deze ambities liggen voor een belangrijk deel in lijn met waar FME voor pleit in haar Onderwijsvisie. Vooral de betere aansluiting op de arbeidsmarkt, de noodzaak om meer te flexibiliseren en het grote belang dat het hoger onderwijs toekent aan een leven lang ontwikkelen onderschrijven wij volledig. Henk Hagoort (CvB Windesheim) formuleerde het treffend: "We gaan de talenten van de student nog beter matchen met wat het werkveld nodig heeft." Op hoofdlijnen zijn wij dan ook tevreden met de inhoud van de strategische agenda.  

"We gaan de talenten van de student nog beter matchen met wat het werkveld nodig heeft."

Bedrijfsleven geen grotere rol

Des te teleurstellender is het dat het bedrijfsleven geen grotere rol krijgt bij het vormgeven van de afspraken in het hoger onderwijs, zoals dat in het mbo wel het geval is. Een omissie in dit transitieproces, waarbij juist de samenwerking en de verbinding centraal staat. Wij pakken de handschoen graag op om gezamenlijk het hoger onderwijs toekomstbestendig te maken. Daarbij hoort ook een formele rol voor het bedrijfsleven.   

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten