arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME roept het kabinet op deeltijd-WW in te zetten

12 maart 2020

Sinds de Chinese overheid de eerste maatregelen trof om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, heeft FME een coronavirus-meldpunt voor ondernemers opengesteld. Dagelijks wordt dit informatiepunt door honderden ondernemers geraadpleegd. Het virus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid en de steeds verdergaande maatregelen die worden genomen treffen veel bedrijven in Nederland.

Op 11 maart heeft FME een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd die vandaag, 12 maart, debatteert over de gevolgen van het coronavirus. Hierin schetsen we de impact van het coronavirus op de Nederlandse technologische industrie en geven we een beeld van de meldingen die we hebben ontvangen bij ons meldpunt.

Drie maatregelen

Nu de uitbraak van het coronavirus een steeds grotere impact heeft op de bedrijfsvoering en continuïteit van bedrijven, pleit FME voor een aantal aanvullende noodmaatregelen om de schade te beperken:

 1. Deeltijd-WW
  Bedrijven maken gebruik van de regeling werktijdverkorting (WTV). WTV is een calamiteiten-instrument - die maximaal 24 weken ingezet kan worden - en heeft beperkingen. Om de economische klappen op te vangen en om kennis binnen het bedrijf te behouden, pleit FME al geruime tijd voor een deeltijd-WW regeling die op de plank ligt voor crisissituaties, zoals het coronavirus. De Duitse regering heeft ook aangekondigd dat het voor Duitse bedrijven makkelijk wordt om deeltijd-WW aan te vragen voor hun personeel. Ineke Dezentjé, voorzitter bij FME: “De Nederlandse overheid kan niet achterblijven en moet nu versneld ook deeltijd-WW mogelijk maken. Steeds meer bedrijven worden geraakt door het coronavirus. Eerst waren dat vooral bedrijven die veel zaken doen met China en Italië, maar nu er sprake is van een pandemie is er echt sprake van een acuut nieuwe situatie.”
 2. Compensatieregelingen
  Landen als Engeland, Ierland, Noord-Ierland en Schotland hebben het coronavirus toegevoegd aan de lijst ‘notifiable diseases’. Dit betekent concreet dat bedrijven in deze landen compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld annuleringen. Ook de V.S. hebben aangekondigd dat bedrijven worden gecompenseerd voor negatieve effecten van het coronavirus. In Nederland wordt het coronavirus bestempeld als ‘ondernemersrisico’, waardoor geen compensatie kan worden aangevraagd. “Nederlandse bedrijven moeten, net zoals in Engeland, Ierland, Noord-Ierland en Schotland, compensatie krijgen voor de nadelige economische effecten door het virus”, aldus Ineke Dezentjé
 3. Stimuleringspakket
  Een stimuleringspakket is noodzakelijk om de Nederlandse economie draaiende te houden. Landen als Duitsland en Italië hebben bovendien een stimuleringspakket voor herstel van de nationale economie aangekondigd, respectievelijk 12,4 miljard euro in Duitsland en 7,5 miljard in Italië. De EU heeft recentelijk aangekondigd om de regels voor het verstrekken van staatsteun te versoepelen. Ineke Dezentjé: ”Wij dringen er bij het kabinet op aan om van de geboden flexibiliteit gebruik te maken, én er moet nu snel een stimuleringspakket klaargezet worden. De tijd dringt. ”

"De Nederlandse overheid kan niet achterblijven en moet nu versneld ook deeltijd-WW mogelijk maken."

Wat doet FME?

FME heeft zelf ook een aantal acties ondernomen om bedrijven te helpen bij de negatieve impact door het coronavirus:

 • FME-lidbedrijven die hinder ondervinden van maatregelen of deze willen voorkomen, kunnen contact opnemen met de FME-advocaten. Ook wordt proactief juridisch advies op de FME-website gedeeld.
 • FME staat in nauw contact met diverse ministeries en deelt met hen de strekking van de meldingen die wij ontvangen, zodat mogelijke maatregelen genomen kunnen worden.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten