arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME trekt de Human Capital Agenda voor topsector HTSM (2020-2023)

14 juli 2020
Meisje Technologie

Met de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 – 2023 'Samen aan de slag' hebben de topsectoren een brede ambitie neergelegd als het gaat over de ‘toekomstbehendige’ beroepsbevolking als voorwaarde voor een florerende economie en een positieve maatschappelijke dynamiek.

De topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) heeft toegezegd hier een bijdrage aan te leveren door middel van de ontwikkeling en implementatie van een eigen sectorale human capital agenda (HCA), en door mee uitvoering te geven aan de gezamenlijke Roadmap. Hiermee kan de topsector HTSM via een brede samenwerking echt het verschil maken, zodat de innovaties uit de topsector ook in de praktijk te kunnen renderen.

Plan van aanpak

FME heeft op 16 maart 2020 van het topteam formeel de opdracht gekregen een plan van aanpak te schrijven. Dit plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met collega branches zoals de Koninklijke Metaalunie, NAG, Brainport Industries en Hightech NL en met het programmabureau Smart Industry en de andere topsectoren.

De focus ligt op initiëren en verduurzamen van 'learning communities', waarmee we een unieke infrastructuur ontwikkelen waarin opbrengsten uit de innovatieprogramma's beter indalen in hybride leervormen in het onderwijs en in de bedrijven. Op deze manier geven we in Publiek-Private Samenwerking (PPS) verband vorm aan een leven lang innoveren en ontwikkelen. 

Actieagenda

Op 22 juni 2020 heeft het topteam ingestemd met de door FME voorgestelde actieagenda human capital (2020-2023). Hanneke Ackermann (Belangenbehartiging) is aangesteld als human capital coördinator. 

Download de Human Capital Actieagenda 2020-2023

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten