arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME wil uitstel Europese meldplicht gevaarlijke stoffen

Nieuws
1 oktober 2020
Hazard

Bedrijven moeten na 5 januari 2021 gevaarlijke stoffen in hun producten laten opnemen in de Europese SCIP-database (Substances of Concern in Products). FME waarschuwt al sinds 2018 dat dit onuitvoerbaar en onbetaalbaar is. Daarom doet FME, samen met 40 Europese brancheorganisaties, een oproep aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen: stel de meldplicht met 12 maanden uit en start een onderzoek naar nut en noodzaak hiervan.

Uit onderzoek bij technologische bedrijven door de Europese koepel van FME, Orgalim, blijkt dat de kosten van de SCIP database voor het mki in het eerste jaar tussen de 80.000 en 480.000 euro bedragen. Voor grote bedrijven gaat het om een bedrag tussen de 800.000 en 3,2 miljoen euro. Daar komt nog bij dat de afval- en recyclingbedrijven, voor wie de database bedoeld is, zeggen niets met de SCIP database te kunnen. FME wil voorkomen dat er zonder enig milieudoel miljarden over de balk worden gegooid.

Zorgen

De Nederlandse industrie maakt zich ernstig zorgen over de werkbaarheid, proportionaliteit en waarde van de SCIP-database. De meldplicht geldt voor de zogeheten ‘Candidate list of Substances of Very High Concern’ met 209 gevaarlijke stoffen. Alle producten die in Europa op de markt worden gebracht, inclusief alle import uit niet Europese landen, moeten aan de lijst getoetst worden.

De 40 ondertekenaars van de oproep vragen aan EC-president Von der Leyen onmiddellijk actie te ondernemen:

  1. Stel de SCIP-notificatiedeadline van 5 januari 2021 uit met ten minste 12 maanden nadat de database is voltooid;
  2. Voer een onderzoek uit naar het nut, de haalbaarheid, de proportionaliteit en de impact van de database en;
  3. Geef het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de opdracht om de SCIP-database aan te passen aan de uitkomst van een dergelijk onderzoek.

Toenemende trend

Dat de meldplicht voor stoffen er nu ligt, is vooral te danken aan het feit dat de Europese Commissie, in tegenstelling tot de EU-beginselen voor betere regelgeving, zonder vooraf belanghebbenden te hebben geraadpleegd of een effectbeoordeling te hebben uitgevoerd, dit besluit heeft genomen. Een dergelijke impactstudie had moet voorkomen dat Europa onuitvoerbare wetten en regels publiceert. Dit is een trend die helaas toeneemt. FME roept de politiek op om hun eigen procedures serieus te nemen.

FME publiceert binnenkort een factsheet over hoe bedrijven met deze verplichting om kunnen gaan, zolang de meldplicht er nog is.

Downloads

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten