arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Grip op veiligheid met PCS7 en Safety Matrix

Ledennieuws
16 juli 2019
Van Doren Engineers

Ontwikkelingen in veiligheidssystemen gaan hard. En dus zoek je als organisatie naar een toekomstbestendige oplossing die bovendien beheersbaar is. Zo ook De RuwBouw Groep, een CRH-bedrijf bekend van de merken Calduran, Heembeton en Dycore. Op alle productielocaties worden de veiligheidsbesturingen omgebouwd naar PCS7. De Safety Matrix vervult daarbij een centrale rol.

De bedrijven binnen De RuwBouw Groep produceren onder meer betonnen wanden en vloeren, kalkzandsteenproducten en complete casco’s. Dat gebeurt vanuit acht vestigingen in Nederland. "Uiteindelijk gaan die allemaal over op PCS7", zegt Henri Feijen, improvement manager bij De RuwBouw Groep. "Dat doen we vanuit het oogpunt van standaardisatie. Verspreid over onze fabrieken hebben we zo’n 450 PLC’s draaien, van allerlei merken. Willen we de situatie beheersbaar houden, dan moeten we naar een standaardomgeving. Zo kunnen we het beheer in eigen hand houden, de software hergebruiken en mensen veel gerichter opleiden."

Dycore Lelystad

Als eerste stap besloot De RuwBouw Groep de veiligheidsomgeving om te zetten. Te beginnen bij Dycore in Lelystad, waar de productieomgeving hardwarematig beveiligd was met een LTT-systeem (lockout, tagout, tryout) met Fortress sleutelschakelaars. Van Doren Engineers integreerde de hekwerkbeveiliging in de PCS7-veiligheidsbesturing en introduceerde daarbij de SIMATIC Safety Matrix, een zogeheten cause-and-effect-diagram op het gebied van veiligheid. "Van Doren Engineers heeft ons hier uitstekend in begeleid", blikt Henri Feijen terug. "En die matrix is een uitkomst. Hiermee is voor iedereen inzichtelijk hoe de veiligheid in elkaar steekt."

Tweede project

Na Dycore volgde de ombouw van de veiligheidsbesturing van Heembeton in Lelystad. Een project van een heel andere orde: hier werd een verouderde Pilz-besturing compleet vervangen door PCS7. Een uitdagend project, vooral omdat van de oude besturing nauwelijks documentatie beschikbaar was. Van Doren Engineers zocht daarom de samenwerking op met Pilz Nederland om de bestaande softwarefunctionaliteit in kaart te brengen. Van daaruit is de vertaalslag gemaakt naar de Safety Matrix, die als uitgangspunt diende voor de engineering. Half maart verzorgde Van Doren Engineers, in één weekend, de ombouw.

Safety Matrix

De toepassing van PCS7 in combinatie met de Safety Matrix is gebruikelijk in de proces- en voedingsmiddelenindustrie, maar daarbuiten nauwelijks. "Terwijl wij heel veel voordelen zien", zegt Henri Feijen. "Het feit dat we nu één veiligheidsomgeving hebben, zorgt voor grip, inzicht en rust binnen de organisatie. Bij programmeurs, omdat zij gelijk zien of ze iets goed geprogrammeerd hebben. Bij plantmanagers, omdat zij het veiligheidssysteem in één oogopslag overzien. Maar ook bij de mensen van onze SHEQ-afdeling (Safety, Health, Environment & Quality), die de matrix ook begrijpen. Die matrix maakt dat zij het nieuwe systeem volledig omarmen." In dit laatste speelt ook de nieuw opgerichte DRBG Academy een rol. "Iedereen wordt opgeleid in PCS7. Niet alleen de technische dienst, ook de SHEQ-medewerkers. Zo borgen en verstevigen we de kennis binnen de organisatie."

Virtualisatie

Met de twee projecten is de toon gezet voor een betere beheersbaarheid van de veiligheid binnen De RuwBouw Groep. Feijen: "Het mooie is dat bestaande en soms al wat oudere producten allemaal in de omgeving zijn opgenomen. We hebben bijvoorbeeld nog systemen op DOS draaien, die zijn gewoon gevirtualiseerd." De projecten zijn zodanig opgezet dat uiteindelijk de complete fabrieken kunnen worden omgezet naar PCS7. "Dat gaat veel verder dan de veiligheidssystemen alleen. Het is nu zaak om op de ingeslagen weg verder te gaan en vooral ook vast te houden aan de standaardisatie. Zodat die hele fabrieksomgeving straks virtueel draait. En we alle fabrieken via de iPad kunnen bedienen."

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten