arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Het innovatief mkb is sleutel achter concurrerend, duurzaam en innovatief Nederland

7 februari 2024
Innovatief mkb

Het innovatief mkb is essentieel voor het ontwikkelen van oplossingen die Nederland in staat stellen te verduurzamen, te innoveren en een sterke concurrentiepositie wereldwijd te behouden. Ondernemers staan echter voor de nodige uitdagingen: ze moeten continu innoveren en verduurzamen om concurrerend te blijven. Dit terwijl toegang tot financiering vaak duur is en de regeldruk hoog. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over ondernemerschap en financiering van het mkb. Driekwart van de leden van FME zijn mkb-bedrijven. FME benadrukt daarom de cruciale rol van het innovatief mkb voor Nederland en pleit voor een investeringsinstelling die zich richt op het innoveren, verduurzamen en opschalen van het mkb. Daarnaast is het noodzakelijk dat regelgeving stabiel blijft en niet te frequent en ingrijpend wordt aangepast.

Blog door Niels Back, belangenbehartiger Innovatie & Industriebeleid en Yvonne Hage, Public affairs adviseur

Financiering om te investeren in verduurzaming en innovatie

De concurrentiekracht van onze economie en industrie staat onder druk. In de afgelopen tien jaar is het aandeel van Europa in de wereldwijde industrie afgenomen van 25% naar 16%. Fors en structureel investeren in innovatie en verduurzaming is de enige manier waarop we mee kunnen blijven doen in de wereld. Het mkb speelt als ruggengraat van de economie hierin een sleutelrol.  Daarnaast heeft het mkb een stevige verduurzamingsopgave, aangezien het verantwoordelijk is voor 63% van de totale CO2-uitstoot. Het financieringslandschap, zoals ook geconstateerd in het mkb-financieringsconvenant, is hier echter onvoldoende voor toegerust. Ook de opschaling van start- en scale-ups laat te wensen over: in Nederland groeit slechts 21% van de start-ups door naar de scale-upfase, waar dit in de VS 60% is en in Duitsland 37%.

Wat FME betreft investeren we zowel op individueel niveau als op samenwerkingsniveau in innovatie. Een innovatief ecosysteem bestaat immers uit individuele sterke bedrijven. FME pleit daarom voor het oprichten van een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij die zich als investeringsinstelling richt op het innoveren, verduurzamen en opschalen van het mkb. Met een slimme combinatie van financieringsinstrumenten die passen bij het technologisch bedrijfsleven kunnen we de huidige tekortkomingen in de markt doorbreken.

Een dergelijke investeringsinstelling is nadrukkelijk aanvullend op het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds is wat FME betreft onverminderd van belang om economische groei op de lange termijn zeker te stellen. Terwijl het Nationaal Groeifonds zich richt op grootschalige langjarige innovatiesamenwerking, concentreert een investeringsinstelling zich op de verduurzaming, innovatie en opschaling van individuele bedrijven.

Innovatief ondernemerschap kan niet zonder de juiste randvoorwaarden

Om te kunnen ondernemen heeft het mkb behoefte aan duidelijkheid en stabiliteit. Regelgeving moet stabiel blijven en niet te frequent en ingrijpend worden aangepast. Zelfs een kleine wijziging kan bepalen of een mkb-ondernemer een belangrijke investering in R&D of verduurzaming wel of niet doet. Om het Nederlandse concurrentievermogen te versterken is het cruciaal om 3% van het BBP in onderzoek en ontwikkeling (R&D) te investeren. Dit is een gezamenlijke missie van overheid en bedrijfsleven.

FME roept op het potentieel van het innovatief mkb nadrukkelijk een plek te geven in de versterking van het financieringslandschap, wat nu wordt verkend door een gezant mkb-financiering, en gaat hier graag over in gesprek. In dit position paper vind je meer informatie over onze oproep.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten