arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Industrie wil snel verduurzamen; overheid moet echt meewerken

19 januari 2024
Elektriciteit

Het vandaag uitgebrachte SER-advies over de verduurzaming van de maakindustrie toont aan dat we nu gezamenlijk actie moeten ondernemen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Om dat te realiseren moeten wel op korte termijn een aantal knelpunten worden weggenomen. Het rapport onderstreept de urgentie voor het nieuw te vormen kabinet om de verduurzaming van de maakindustrie tot topprioriteit te maken en daadwerkelijk aan de slag te gaan met het SER-advies. Deze stappen zijn niet alleen cruciaal, om onze klimaat- en circulariteitsdoelstellingen te behalen, maar ook voor het behoud en de groei van industriële activiteiten, de werkgelegenheid en de strategische autonomie van Nederland.

Knelpunten

De maakindustrie heeft de potentie om een voorbeeld te zijn in de energietransitie. Het SER-advies legt de vinger precies op de zere plek. Theo Henrar, voorzitter FME: "Ik ben blij dat de SER een heldere visie heeft afgegeven die zowel gedragen wordt door werkgevers als werknemers. Het biedt perspectief voor de technologische industrie, die een cruciale rol speelt in de energietransitie.”

Iedereen in de techsector ziet de noodzaak om te verduurzamen en de intentie is er ook, echter lopen de verduurzamingsplannen van de Nederlandse maakbedrijven al geruime tijd tegen praktische problemen aan: van het overvolle elektriciteitsnet tot het nijpende tekort aan technisch personeel. De SER benadrukt het belang van een planmatige aanpak voor het upgraden van het elektriciteitsnet en het stimuleren van energiebesparing. Het is noodzakelijk om het overvolle stroomnet aan te pakken en te zorgen voor een stabiel beleid dat investeringen ondersteunt. Dit omvat maatregelen voor energiebesparing en een competitieve positie in elektrificatiekosten ten opzichte van onze buurlanden. Tot slot is de rol van de overheid in het ondersteunen van een actief arbeidsmarkt- en scholingsbeleid essentieel om het tekort aan technici aan te pakken.

Theo Henrar: “De toekomst van onze industrie ligt in het balanceren van economische groei en duurzaamheid. Dit SER-advies biedt een heldere richting voor de maakbedrijven en de overheid om samen te zorgen voor een milieuvriendelijke en sterke techsector. Andere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk halen Nederland in, omdat zij de daad bij het woord voegen. Nederland doet dat vooralsnog niet.”

Krachten bundelen

FME is verheugd over het SER-advies. Het rapport biedt een robuuste basis en een heldere richting voor gezamenlijke inspanningen. Door krachten te bundelen, kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse industrie zowel duurzaam als economisch sterk is, maar dan moet de overheid wel meewerken.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten