arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

“Innoveren en ontwikkelen zijn belangrijk voor de hele organisatie”

Ledennieuws
18 juli 2022
Variass Innoveren

Bij Variass, system supplier en EMS-specialist van elektronische- en mechatronische producten en systemen, zijn innovatie en ontwikkeling dankzij Innovation Manager Hendri Kortman structureel in de bedrijfsvoering opgenomen. Ideeën komen zowel uit de lijn als van het MT. Om die voorstellen in goede banen te leiden, heeft Variass een vast innovatieteam. Dat is ook meteen een tip die Hendri geeft. “Zet een eigen projectorganisatie op met een aantal collega’s die samen de kar trekken.”

Twee jaar geleden is Variass gestart met datagedreven werken. Daarvoor is het project Data Integratie Platform opgezet van waaruit nieuwe applicaties worden ontwikkeld en geleverd voor diverse processen en proceseigenaren en voor medewerkers, van productie, inkoop tot engineering, sales en stafafdelingen als Quality en P&O. Hendri is aanjager van dit innovatieteam dat bestaat uit drie personen, de projecten worden altijd samen met de proceseigenaar opgepakt. “Aanvankelijk was de groep groter en kon iedereen zelf appjes bouwen vanuit het platform. Dat leidde tot een wildgroei aan apps die niet allemaal even kansrijk waren. Een belangrijke verandering is dat we dat proces meer zijn gaan coördineren door enerzijds proceseigenaren te benoemen en anderzijds door met een innovatie roadmap te gaan werken.”

Multidisciplinair denken en kijken

Het innovatieteam bestaat uit medewerkers die al wat langer bij Variass werken en multidisciplinair denken en kijken. “Deze mensen kennen onze processen, de business en de organisatie en kunnen die facetten met elkaar verbinden. Innovatie en ontwikkeling zijn belangrijk voor de hele organisatie. Als je een applicatie ontwikkelt, heeft dat ook gevolgen voor andere processen, teams en afdelingen. Dan heb je mensen nodig die het hele proces snappen en overzien en alle puzzelstukjes aan elkaar kunnen verbinden.” Het team opereert nadrukkelijk als aparte projectorganisatie zodat innovatie en ontwikkeling niet door de reguliere productieprocessen heen lopen.

Issue management

Cruciaal bij de doorontwikkeling binnen Variass is ook het issue management. Hendri: “We sturen de procesorganisatie gericht aan met afwijkingen vanuit de lijn. Als een order bijvoorbeeld een bovengemiddeld aantal fouten heeft op een productiecel, dan wordt er ’s nachts automatisch een issue gegenereerd voor de proceseigenaar. Die kan de volgende dag al onderzoeken wat er aan de hand is en verbeteringen in het proces aanbrengen. Elke week zitten diverse stakeholders bij elkaar om oorzaken en oplossingen te bespreken en te kijken of oplossingen voldoende effectief zijn geweest of dat er verdere proceswijzigingen nodig zijn. De issues zijn heel concreet waardoor de proceseigenaar snel en gericht aan de slag kan met het optimaliseren van het proces.”

Continu verbeteren

Bij Variass komen innovatievoorstellen zowel uit de lijn als van het MT. Vanuit de lijn wordt een vast stappenplan gebruikt: idee vanuit lijn > verbetervoorstel > proces > nieuw projectvoorstel > project > nieuw proces > implementatie in de lijn. Vanuit het ondernemingsplan worden er ook strategische (innovatie)projecten ingebracht. Hendri heeft een innovatie roadmap waar ook het MT mee werkt. Het MT stuurt op de strategische innovatieprojecten en neemt beslissingen met behulp van de 'Business Balanced Scorecard'. Hendri gebruikt de innovatie roadmap om overzicht te houden, te prioriteren en te agenderen.

Variass Innoveren

Tips van Hendri

  • Stel een innovatieteam samen
  • Benoem proceseigenaren
  • Begin klein, maar kom ook zo snel mogelijk met een eerste resultaat
  • Geef aan wat mogelijk is, en ook wat niet kan
  • Inspireer en verbind: innoveren en ontwikkelen zijn voor de hele organisatie belangrijk

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten