arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Internationale Actieagenda COVID-19

Nieuws
24 april 2020

De coronacrisis raakt iedereen. De technologische industrie als sterk internationaal georiënteerde sector in het bijzonder. FME heeft daarom met partners meegeschreven aan de Internationale Actieagenda COVID-19 die ondersteund wordt door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de agenda staan maatregelen die moeten helpen om te zorgen dat internationale ketens van bedrijven kunnen blijven functioneren.

Krachtige maatregelen nodig

Nederland is een open economie, die internationaal sterk verweven is, zowel binnen als buiten Europa. We verdienen 34% van ons inkomen met internationale handel. In Nederland zijn 2,3 miljoen banen ervan afhankelijk en ongeveer een derde van de werkgelegenheid. Met 51 miljard euro aan export realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. Juist voor de Nederlandse technologische industrie, die een dermate belangrijke bijdrage aan het internationaal verdienvermogen en de concurrentiepositie van Nederland levert, zijn krachtige maatregelen nodig. Dit om te zorgen dat zij zo goed mogelijk internationaal zaken kunnen blijven doen.

Actieagenda

In de Actieagenda staan maatregelen centraal die ervoor moeten zorgen dat:

  • Grenzen binnen de EU voor goederen en personen open blijven
  • markten voor internationale toeleveringsketens toegankelijk blijven
  • Europese afstemming en ondersteuning optimaal wordt ingezet
  • Het exportfinancieringsinstrumentarium en de exportkredietverzekering uitgebreid en versoepeld wordt
  • Nederland straks, post-corona, optimaal gepositioneerd is om vol op de handelsbevordering te kunnen inzetten

Uitvoering

FME heeft, op basis van een uitgebreide consultatie onder haar leden, input gegeven voor deze agenda. FME zet zich met de partners in om deze maatregelen te ondersteunen en erop toe te zien dat zij worden uitgevoerd. Verder nemen wij een actieve rol in de implementatie van de acties ten aan zien van de handelsbevordering.

 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten