arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Kant-en-klare oplossingen voor techniekonderwijs

20 april 2021
Hanneke Ackermann

De technologische industrie levert slimme oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Het is de motor van de Nederlandse economie en het biedt de banen van de toekomst. Die motor gaat vastlopen zonder de instroom van tienduizenden extra mensen per jaar. En die hebben we niet. Ik zie dat ook niet zomaar gebeuren als we niet nú in actie komen.

Door Hanneke Ackermann, Programmamanager Beleid en Arbeidsmarkttransities

De instroom in techniekopleidingen daalt al jaren.  Als je dat combineert met de te verwachte tekorten voor de technologische industrie (120.000 mensen in 2030), de demografische ontwikkelingen (er komen minder jongeren), dan gaan we een gigantisch probleem tegemoet.

Onvoldoende

We hebben als sector jarenlang veel energie en vele miljoenen geïnvesteerd in programma’s zoals het Techniekpact, Jet-Net, en Girlsday. Maar onze inspanningen leveren niet genoeg op. Beleid dat alleen inzet op het verleiden van jongeren om te kiezen voor techniek en van het verleiden van scholen om meer techniek aan te bieden, is onvoldoende. Het is nodig om jongeren actief te begeleiden naar een duurzame toekomst in de technologische sector en scholen aan te spreken op hun rol daarin. Een nieuw kabinet kan daarbij uit een scala aan maatregelen kiezen.

Als eerste moet technologie in álle opleidingen, van de basisschool tot aan de universiteiten, integraal een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma zijn. Daarnaast moet iemand op elk moment in de (school)loopbaan kunnen overstappen naar een technische opleiding of een technisch beroep. Om dat mogelijk te maken moeten de scholen op maat gemaakte instapmodules voor iedereen gratis beschikbaar stellen. Dit heeft In Zweden goed uitgepakt: de instapmodules leidden daar tot meer mensen (vooral vrouwen) die techniek gingen studeren. En mensen die nu of in de toekomst zonder werk zitten, moeten vlekkeloos kunnen zij-instromen naar de technologische sector. De overheid moet hiervoor ca. 6 miljoen euro  beschikbaar stellen en meer flexibiliteit in de van werk-naar-werk regelingen brengen. Dan organiseren de technieksectoren dit met een samenhangend pakket maatregelen.

Lef

Technische opleidingen (bijvoorbeeld in het mbo) zijn duur voor de scholen door kleine klassen, dure machines en een tekort aan docenten. Scholen moeten voor een technische opleiding ruim voldoende geld ontvangen, ook om de nummeri fixi te kunnen opheffen.

Daarnaast moeten alle regio’s de innovatieve hubs waar we leren, werken en innoveren verbinden. In onze sector hebben we hiermee (met Technohubs) succesvol geëxperimenteerd. We vragen nu hulp voor opschaling. De overheid moet scholingstrajecten voor techniekopleiders subsidiëren en het hybride docentschap stimuleren door het maximaal aantal uren dat een hybride docent voor de klas mag staan te verruimen.

Ook moeten er prestatieafspraken met de mbo’s, hbo’s en universiteiten gemaakt worden: minimaal 40% van de studenten volgt een technische opleiding. Als scholen dat niet halen moeten ze kunnen aantonen wat zij hebben gedaan om leerlingen wel voor deze studies te laten kiezen.

Een nieuw kabinet heeft visie en lef nodig om nú door te pakken op technisch onderwijs. Met deze kant-en-klare maatregelen, kan een nieuw kabinet dit hoofdstuk van het regeerakkoord invullen!

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten