arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Koninklijke Staalfederatie naar FME

21 april 2021
Stalen ketting

Koninklijke Staalfederatie gaat de samenwerking intensiveren met ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. De Staalfederatie is op zoek naar een duurzame voortzetting van de vereniging. De organisatie heeft haar nieuwe koers bepaald met een focus die past bij de actuele ontwikkelingen in de sector, zoals duurzaamheid, personeelsbeleid, digitalisering en logistiek. Dit zijn bij uitstek thema’s waarop samenwerking tussen FME en Staalfederatie tot meerwaarde leidt voor beide partijen.

Strategische fit

FME is enthousiast over de komst van Koninklijke Staalfederatie. “Wij gaan altijd uit van een strategische fit met onze branches, zodat we elkaar kunnen versterken. Dat zal bij Koninklijke Staalfederatie ook zeker het geval zijn”, zegt Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME. “De thema’s die de Staalfederatie heeft gedefinieerd sluiten perfect aan bij de drie transities waar FME zich op richt: de maatschappelijke-,  de technologische,-  en de arbeidsmarkttransitie”.

Effectiever

In de nieuwe samenwerking zien de Staalfederatie en FME de potentie om de samenwerking met de staal- en metaalketen te versterken. Hans Hilbrands, voorzitter van de Staalfederatie vindt dat een gezamenlijke aanpak op, bijvoorbeeld, beleidszaken veel effectiever is dan als branche alleen. “En samenwerking en verbinding zijn op veel meer onderwerpen denkbaar. Een deel van de ketenpartners is zelf lid, of als branche eveneens aangesloten bij FME. Ook het bredere netwerk van FME biedt veel mogelijkheden”, zegt Hilbrands.

Over Koninklijke Staalfederatie

Koninklijke Staalfederatie is een platform voor handelaren in staal en metaal en hun stakeholders, met als doel het onderhouden van relaties en het uitwisselen en vergroten van kennis. De Staalfederatie vertegenwoordigt de handelaren in staal en metaal bij algemene overkoepelende thema's. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten