arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Koopkracht consument? Koopkracht bedrijven!

20 september 2022
geld

FME vindt het zeer teleurstellend dat het kabinet in haar Miljoenennota geen geld reserveert om noodlijdende bedrijven als gevolg van de energiecrisis te helpen. Andere Europese landen hebben een steunpakket opgetuigd om de industrie te ondersteunen. Ook Nederland mag van de Europese Commissie miljoenen steun geven, maar doet dat niet. Daarmee lopen we het risico dat de hele industriële waardeketen onderuitgaat.

Het kabinet moet ook van de koopkracht van bedrijven prioriteit maken. Koopkracht om te innoveren, koopkracht om productiviteit te verhogen, koopkracht om te digitaliseren en koopkracht om te verduurzamen. Alleen innovatieve, digitale en duurzame bedrijven kunnen het Nederlandse verdienvermogen, en de daarmee gepaard gaande lonen, op peil houden. Alleen digitale, duurzame bedrijven overleven. Het kabinet moet niet vergeten dat bedrijven de kurk zijn waarop onze economie en welvaartsstaat drijft.

Het kabinet zou wel ‘werken aan’ een compensatie van de hoge energiekosten voor het mkb, maar hierover is nog niets duidelijk.  

Innovatie

FME vindt het uiteraard een goede zaak dat het kabinet volop inzet op koopkrachtherstel van de bevolking. Maar politiek Den Haag ziet bedrijven onterecht als niet meer dan een kvk-nummer. Bedrijven zijn ondernemers; mensen met personeel, met studerende kinderen, hypotheken. Werkgevers maken zich net zo goed zorgen; over hoe het hoofd boven water te houden, een faillissement te voorkomen, het überhaupt kunnen betalen van de salarissen aan hun werknemers.

De Nederlandse industrie is van cruciaal belang om de energietransitie te laten slagen. Maar dan is een vaste hand van de overheid belangrijker dan ooit. FME verwacht zekerheid, consistentie en faciliterend beleid van de overheid zodat een goed ondernemers- en innovatieklimaat wordt geboden. Nu moet woord bij daad worden gevoegd en eindelijk 3% van ons BBP in innovatie geïnvesteerd worden. Ook moeten bestaande innovatiesubsidies geïndexeerd worden.

Bekijk in een video van een half uur onze analyse

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten