arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Laat bedrijven technisch onderwijs versterken

14 februari 2019

Uit het FME-ondernemersonderzoek blijkt dat 95% van de bedrijven al actief is met het zelf opleiden van werknemers en dat 36% samenwerkt met een school in de regio. Dat is positief, maar wij horen ook dat onze leden tegen drempels aanlopen als zij een bijdrage willen leveren aan het techniekonderwijs.

Zo zijn er leden die medewerkers beschikbaar willen stellen aan het onderwijs om te helpen het tekort aan techniek docenten op te lossen. Niet alleen is het ingewikkeld om zo een hybride docentschap op te zetten, er hangt ook een kostenplaatje aan. En dit terwijl het zo’n belangrijke bijdrage is aan het technisch onderwijs en het imago van de sector!

FME pleit al langer voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Wij zijn daarom blij dat de Tweede Kamerleden Hayke Veldman (VVD) en Eppo Bruins (ChristenUnie) via een motie de regering hebben verzocht de problemen in kaart te brengen waar bedrijven en werknemers tegenaan lopen in het leveren van een bijdrage aan techniekonderwijs. Ook vragen zij de regering met concrete oplossingen te komen om de capaciteit binnen het onderwijs te vergroten.

Hybride docentschap binnen het bedrijfsleven

De komende vijf jaar zijn bijna 2.400 onderwijsgevers nodig bij technische mbo-opleidingen. Deze uitdaging kan het onderwijs niet alleen oplossen, daarom moet er wat FME betreft werk gemaakt worden van loopbanen die onderwijs en bedrijfsleven verweven. Door het hybride docentschap makkelijker en aantrekkelijker te maken, kunnen bedrijven bijspringen. FME pleit daarom voor een WBTO: Wet Beschikbaar stellen van Technisch Onderwijspersoneel. Dit is een fiscale voorziening om hybride docentschap binnen het bedrijfsleven te stimuleren. Zo krijgen bedrijven een steuntje in de rug als zij hun schaarse personeel uitlenen aan het onderwijs.

Loop jij ook tegen knelpunten aan?

Loop jij ook tegen knelpunten aan als jij een bijdrage wilt leveren aan het technisch onderwijs? Laat het ons weten.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten