arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Lobbyagenda FME op onderwijs succesvol

3 juli 2019

FME ontwikkelde vorig jaar een onderwijsvisie en dit jaar lanceerden wij de bijbehorende implementatieagenda. Wij boeken daarmee succes! Deze week zijn drie van onze lobbypunten gehonoreerd. Er komt volgend jaar flink meer geld voor bèta techniek in het hoger onderwijs, er wordt gekeken naar kansen voor hybride docenten en er komt ruimte om het lerarentekort voor technische studies aan te pakken, in lijn met onze wensen.

Meer geld voor Bèta en Technisch Onderwijs

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat bèta en technische opleidingen in het hoger onderwijs meer geld krijgen om aan de toestroom van studenten te kunnen voldoen. Met dit geld worden de technische universiteiten aangespoord om de capaciteitsproblemen op te lossen en de numerus fixus op technische studies af te bouwen. Hier pleit FME al jaren voor. Het is namelijk de omgekeerde wereld dat onze lidbedrijven staan te springen om hoogopgeleide technici en de overheid geïnteresseerden tegenhoudt bij de poort.

In totaal komt er zo’n 150 miljoen bij voor de technische universiteiten en hogescholen. Met deze maatregelen volgt minister Van Engelshoven de aanbevelingen op van de Commissie Van Rijn, die waarschuwt dat de tekorten aan hoogopgeleide bètas een gevaar kunnen vormen voor de Nederlandse economie. FME sprak met de commissie Van Rijn en vroeg hier aandacht voor. Wel waarschuwt FME dat er op de langere termijn structureel geld bij moet om in de toekomst genoeg technici op te kunnen leiden. 

Stimuleren van hybride docenten

Er zijn op dit moment grote docententekorten voor techniek- en ICT-opleidingen, van vmbo tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Er zijn niet alleen te weinig docenten, maar kunnen de huidige docenten niet altijd bijblijven met de ontwikkelingen in de technologie en ICT. FME pleit daarom voor de inzet van hybride docenten. Hybride docenten werken deels in het onderwijs en deels in de beroepspraktijk. Veel van onze lidbedrijven willen docenten beschikbaar stellen voor het onderwijs. Zij liepen echter tegen drie knelpunten aan: financiering, matching & informatie en bevoegdheden. Al deze knelpunten worden nu door het kabinet erkend en opgepakt.

Qua financiering onderzoekt het kabinet nu welke rol de overheid kan spelen in het compenseren van de extra kosten zoals salarisverschillen, btw en scholingskosten. FME pleit al langer voor het creëren van een fiscale maatregel die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om hun werknemers te stimuleren voor het onderwijs. Bijvoorbeeld een WBTO-regeling (Wet Bevordering Technisch Onderwijs), naar analogie van de bestaande WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Daarnaast start er ook een pilot informatie- en matchingsplatform. Binnen het programma wordt ervoor gezorgd dat alle kennis over hybride docenten beschikbaar en actief onder de aandacht wordt gebracht bij ondernemers, werkenden en onderwijsinstellingen. In ieder geval gaat het om juridische kennis over contracten en verantwoordelijkheden, stappenplannen, opleidingsinformatie en goede voorbeelden. Ook worden partijen aan elkaar gekoppeld. Het programma zorgt ervoor dat regionaal niet opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden.

Aantrekkelijkere routes voor (technische) docenten in spé

Een van de grote knelpunten was echter de ingewikkelde bevoegdheidstructuur voor leraren. De regelgeving over bevoegdheden en lerarenopleidingen is op dit moment zeer complex en rigide. En docent in het technisch mbo kan bijvoorbeeld niet op het technisch vmbo lesgeven. We hebben daarom gelobbyd voor een versoepeling van het bevoegdhedenstelsel

Lerarenopleidingen worden flexibeler, zodat het gemakkelijker wordt voor medewerkers uit de bedrijven om een bevoegdheid te halen.

De ministers van OCW hebben deze week aangegeven hier iets aan te gaan doen. De arbeidsmarkt voor leraren wordt gemoderniseerd. Werken in het onderwijs zal aantrekkelijker worden, ook voor zij-instromers. Lerarenopleidingen worden flexibeler, zodat het gemakkelijker wordt voor medewerkers uit de bedrijven om een bevoegdheid te halen. Er wordt ook beter gekeken naar de competenties die zij al hebben.

In het studiejaar 2020-2021 start de eerste pilots voor het nieuwe bevoegdhedenstelsel.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten