arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Minister, help de duizenden afgewezen zon-op-dak projecten

Nieuws
5 februari 2020
Zonnepanelen

FME heeft samen met partijen als Holland Solar, Techniek Nederland en Greenpeace, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin we vragen om meer geld beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op daken.

FME steunt deze oproep omdat uit de FME-klimaatroutekaart blijkt dat zonnepalen op (bedrijfs)daken een belangrijke maatregel voor onze leden is om in 2030 49% CO₂-reductie te realiseren. Bedrijfsinitiatieven voor zonnepanelen dreigen nu vaak niet door te gaan omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Ruim 6000 panklare initiatieven voor zonne-energie op daken dreigen te worden afgewezen voor SDE-subsidie. Een brede coalitie van bedrijven, overheden en milieuorganisaties roept de minister op om direct te handelen en deze initiatieven alsnog te helpen. Het gaat om de zeer snel te realiseren zon-op-dak projecten die op veel draagvlak kunnen rekenen.

Europese doelstellingen

]Bovendien draagt dit initiatief bij aan het behalen van de Europese doelstellingen rondom het opwekken van duurzame energie. Met deze projecten kunnen de doelen voor dit jaar voor 14% hernieuwbare energie en 25% CO₂-emissie-reductie binnen bereik komen. Het geld voor deze ophoging is reeds met de Opslag Duurzame Energie opgehaald en Nederland beperkt hierdoor een fikse boete vanuit Brussel.

FME en aangesloten partijen vragen de minister voor Economische Zaken en Klimaat om het budget voor zonnepanelen op daken met terugwerkende kracht te verhogen. Zo kunnen duizenden projecten van ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties toch gerealiseerd worden. Dit levert naar schatting dit jaar nog indicatief een halve Mton CO₂-reductie en 1,5 TWh extra duurzame energie op, tegen kasuitgaven van 55 miljoen euro per jaar.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten