arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nederland en Frankrijk intensiveren samenwerking innovatie en verduurzaming

13 april 2023
Ondertekenen innovatiepact NL-FRA

Nederland en Frankrijk versterken de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie. Dit is vastgelegd in een 'Pact voor Innovatie en Duurzame Groei', dat woensdag 12 april is ondertekend door de Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van beide ondernemerskoepels Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF).

Het pact is ondertekend tijdens het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Nederland. Het gaat om meer publiek-private samenwerking tussen Nederlandse en Franse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van bijvoorbeeld halfgeleiders, quantum, kritieke grondstoffen, duurzame mobiliteit en energie-infrastructuur. Zo kunnen beide landen op economisch en wetenschappelijk gebied voorop blijven lopen. Het is de verdere uitwerking van afspraken tussen beide regeringen uit 2021 en 2022.

Sleuteltechnologieën voor innovatie en digitalisering

Zowel Nederland (missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid inclusief het Nationaal Groeifonds) als Frankrijk (France 2030 Plan) zetten gericht in op innovatie en verduurzaming als antwoorden op vele uitdagingen, zoals grondstoffenschaarste, digitalisering, verduurzaming en veiligheid. Dat is naast de basis voor groei, ook nodig om bijvoorbeeld economisch minder afhankelijk te worden van landen van buiten de EU.
 

"Dit is belangrijk voor meer Europese autonomie en levert bedrijven ook meer concurrentieel voordeel op. Ik hoop dat we dit ook gaan realiseren met Frankrijk."

De twee landen zijn nu koplopers op het gebied van halfgeleiders, zoals de ontwikkeling en productie van chips(machines) en technologieën zoals fotonica. Brainport Eindhoven en de regio Grenoble hebben daarom afgesproken om meer samen te werken en kennis uit te gaan wisselen. Op het gebied van quantumtechnologie bundelen beide landen de krachten door te investeren in de uitwisseling van zowel kennis en onderzoekers als het coachen en financieren van startups.

Verduurzaming industrie en energie-infrastructuur

Het terugbrengen van CO2-uitstoot door de industrie, inzetten op duurzame energie-infrastructuur (zon, wind, waterstof) inclusief opslag voor een flexibeler energiesysteem, het verminderen van afhankelijkheid van kritieke grondstoffen en halfproducten zijn andere terreinen waarop beide landen de samenwerking intensiveren.

Zo zijn kennisinstituten TNO (Nederland) en CEA (Frankrijk) vandaag overeengekomen om hun strategische samenwerking, met name op het gebied van energie, te versterken. Bijvoorbeeld door met kennis bij te dragen aan de opbouw van een nieuwe zonnepanelen (PV)-industrie in Europa en de waterstofstrategieën van beide landen te versterken.

Samenwerking met Duitsland als goed voorbeeld

Namens de technologische industrie waren FME-voorzitter Theo Henrar en vertegenwoordigers van een aantal lidbedrijven, zoals ASML en NXP aanwezig om deze nauwere publiek-private samenwerking tussen Nederland en Frankrijk kracht bij te zetten. Theo Henrar: "In 2021 hebben we tussen Nederland en Duitsland een technologie en innovatiepact ondertekend met publiek en private partijen. Sindsdien hebben we veel geregelder contact en worden gezamenlijke initiatieven ontplooid. Op deze manier transformeren we ons niet van niet alleen uitstekend handelspartner, maar ook naar goede innovatiepartner. Dit is belangrijk voor meer Europese autonomie en levert bedrijven ook meer concurrentieel voordeel op. Ik hoop dat we dit ook gaan realiseren met Frankrijk."

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten