arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Pluim van de Koning

Blog
22 september 2021
Theo Henrar

Laten we beginnen met het goede nieuws: de economie groeit met 3,5% verder door in 2022, berekende het Centraal Plan Bureau tijdens Prinsjesdag. De Koning gaf in zijn Troonrede ‘het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven’ daarvoor een pluim. Een mooie opsteker voor onze technologische industrie!

Blog door Theo Henrar, voorzitter FME

Het is dan ook merkwaardig dat we in de Miljoenennota moeten constateren dat het kabinet niet structureel blijft investeren in innovatie komend jaar. En dat terwijl Nederland zich als doel heeft gesteld om 2,5% van ons BBP te investeren in innovatie, maar tot nu toe niet verder kwam dan 2,16%. Ter vergelijking: Het EU-gemiddelde ligt op 2,19%, de VS ligt op 2,8%, Duitsland ligt op 3,1%, Japan op 3,2% en Zuid-Korea op 4,5%. Als Nederland een bedrijf zou zijn, zou ze onderweg zijn naar een faillissement, want ze wordt uit de markt geconcurreerd door landen die wél de urgentie van fors blijven investeren in innovatie inzien.

Het wordt nóg sterker: het kabinet heeft nog stééds geen aanspraak gemaakt op de € 5,6 miljard die voor ons land klaar ligt uit de Europese Recovery and Resilience Facility. Onbegrijpelijk! Zo blijft geld dat hard nodig is voor innovatie op de plank liggen.

Gevaar

De investeringen in de klimaatproblematiek waardeer ik natuurlijk, maar toch blijft de energietransitie in gevaar. Want met deze, verder beleidsarme, Miljoenennota, zien we wéér geen significante investeringen in technologisch onderwijs en in arbeidsmarkthervormingen. De technologische sector kampt met een gillend tekort aan technisch personeel. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten. Voor de energietransitie hebben we een goed opgeleide beroepsbevolking nodig en met deze Miljoenennota komt daar vooralsnog weinig van terecht.

Het is mij bovendien een doorn in het oog dat dit kabinet geen knopen doorhakt over de stikstofmaatregelen en dat aan een volgend kabinet overlaat. De formatie zit muurvast en biedt geen zicht op oplossingen, terwijl de technologische mogelijkheden voor het aanpakken van het stikstofprobleem op de plank liggen. Ik vind het echt een gemiste kans dat de politiek nog steeds niet kijkt naar technologische oplossingen. Want wanneer één euro belastinggeld wordt geïnvesteerd in innovatieve stalsystemen, levert dit 7,5 keer meer reductie op en is met een gelijke noemer goedkoper, dan wanneer deze euro wordt gebruikt voor het opkopen en saneren van melkveehouderijen.

Lobbysuccessen

Om toch ook te eindigen met goed nieuws: Een deel van de klimaatuitgaven van de regering gaat naar subsidie voor industriële bedrijven en onder andere ook naar de mobiliteitssector. Dit is een mooi lobbysucces: FME pleit al jaren voor een uitbreiding van de zogenoemde SDE++ regeling, de subsidie voor duurzame energie, die komt er nu dan ook. Daarnaast stelt het kabinet komend jaar € 300 miljoen beschikbaar voor investeringen in micro-elektronica en cloudinfrastructuur. Dat gebeurt onder de vlag van de Important Projects of Common European Interest (IPCEIs). FME pleit al langer voor gebruik van de mogelijkheden die de IPCEIs bieden en is blij dat het kabinet dat nu eindelijk doet.

Dit is natuurlijk nog maar het halve werk; de komende jaren moet er nog veel meer geïnvesteerd worden als Nederland mondiaal concurrerend wil zijn.

Luister ook naar BNR-podcast 'De Top van Nederland' waarin Theo Henrar te gast was om een reactie te geven op de Miljoenennota

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten