arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Reactie op Kabinetsvisie Waterstof 30 maart

Nieuws
6 april 2020

In haar Kabinetsvisie van 30 maart 2020 zet het Kabinet in duidelijk in op waterstof als een belangrijke energiedrager in de toekomst. Er is steun voor vele initiatieven die de verschillende sectoren ondernemen en die door FME in haar waterstof rapport in kaart zijn gebracht. De rol van waterstof in het bredere macro-economische perspectief wordt erkend. FME is tevreden met deze visie en de ambitie koploper te blijven in Europa. Het Kabinet voegt echter nog niet de daad bij het woord door ook stevig te investeren in waterstof.

De uitrol van groene waterstof zal met het geschetste beleid (DEI+ regeling, SDE++ en de nieuwe tijdelijke exploitatiesteun) niet tot de ambitie uit het Klimaatakkoord komen : 0,5 GW elektrolyse capaciteit in 2025, 3-4 GW in 2030. De steun voor elektrolyse is in de SDE++ gelimiteerd tot slechts 2000 uur per jaar. De subsidie voor waterstof bedraagt 300 euro per ton vermeden CO2 en de kosten liggen op een niveau van 1.000 euro per ton. Het Kabinet erkent dat daarmee het tekort niet wordt afgedekt. Daarmee blijft het hele verhaal op een theoretisch niveau. De in deze visie aangekondigde ‘tijdelijke exploitatiesteun’ bedraagt slechts € 35 mln per jaar en het lijkt onzeker of er een vervolg komt. FME vindt dat het Kabinet de juiste koers kiest maar er moet meer in geïnvesteerd worden.

Ga hier naar de visie van het kabinet.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten