arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Registratieplicht CO2-uitstoot werknemers extra belasting voor bedrijven

Nieuws
29 maart 2023
Verkeer

Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 januari 2024 de CO2-uitstoot van de reizen van personeel registreren. Dit is een onderdeel van het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Data over hun personeel moeten werkgevers straks aanleveren bij de omgevingsdienst via een digitaal platform. FME maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van dit besluit, de impact op privacy en het extra werk voor bedrijven.

Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit is de formele naam van de nieuwe wet en deze is bedoeld om het zakelijk woon- en werkverkeer terug te dringen en 1 metagon (Mton) CO2-winst in 2030 te bereiken. Dit geldt voor ruim 8.000 werkgevers die thuiswerken, gebruik van de fiets, het openbaar vervoer of elektrisch vervoer moeten stimuleren. Het gaat om 60% van de beroepsbevolking. FME en andere werkgeversorganisaties hebben gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 Mton winst te halen. Onzekerheden rondom corona speelden daarbij een belangrijke rol. Tot 2026 geldt daarom geen norm voor individuele werkgevers. In 2025 wordt de totale CO2-emissie vastgesteld en als de CO2-uitstoot hoger is dan afgesproken, volgt vanaf 2026 alsnog een verplichte norm voor individuele werkgevers.

Jaarlijks rapporteren

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers jaarlijks  gegevens aanleveren over woon-werkverkeer van werknemers en zakelijke ritten waarvoor de werknemer kilometer vergoeding ontvangt of een leaseauto rijdt. Het gaat om data over de gebruikte vervoermiddelen, het brandstoftype (voor bromfiets, scooter of motorvoertuig). De rapportage wordt gemonitord door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De peildatum voor het meten van het aantal werknemers is 1 januari van elk jaar.

Privacy en administratieve lasten

Het respecteren van de privacy van werknemers is een belangrijke voorwaarde. Zo mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak toch al bijhouden en er komt een digitaal platform beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de lastendruk te beperken. FME merkt echter dat de HR-managers van bedrijven toch veel vragen stellen over de nieuwe regels. Onder meer over hoe het zit met privacyregels tussen de werknemers en de bedrijven zelf. Een handreiking van de overheid wordt pas in april verwacht.

Nut en noodzaak

De extra regels komen bovenop de energie-informatieplicht waarover op 1 december gerapporteerd wordt en de energie-onderzoeksplicht. Veel bedrijven geven aan dat ze hun energie liever te steken in verduurzaming van processen en gebouwen, dan het optuigen van deze administratie. FME gaat bij de Milieu- en Energie dagen op 9,11 en 23 mei nader in op de CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten