arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Start technologieonderwijs voor alle kinderen

15 maart 2024
Kinderen digibord

Het programma Techkwadraat, ingediend als Nationaal Groeifondsvoorstel ‘Investeren in het talent van de toekomst’, kan van start. Dit achtjarige programma gaat ervoor zorgen dat alle leerlingen in het primair onderwijs en op vmbo, havo en vwo structureel in aanraking komen met techniek en hun talenten voor technologie kunnen ontdekken. Het kabinet heeft de gereserveerde € 351,6 miljoen - waarvan € 145,8 miljoen onvoorwaardelijk - definitief toegekend aan dit groeifondsvoorstel.

Theo Henrar, voorzitter FME: “Met dit programma krijgen alle kinderen de mogelijkheid om de diversiteit van technologie te ontdekken. Ze leren vaardigheden die belangrijk zijn voor nu, voor de samenleving en onze toekomst. Kinderen krijgen plezier in de mogelijkheden en leren de beroepen van de toekomst kennen. Via initiatieven in de regio dragen onze bedrijven veel bij aan techniekpromotie op scholen. Met een bredere en goed gecoördineerde aanpak kunnen we zorgen voor meer samenhang en meer impact. Structurele borging van technologie in de onderwijscurricula is daarom essentieel. Wij zijn blij dat hier nu via het Groeifonds erkenning voor is gekomen."

Regionale samenwerkingen

Het ontwikkelen van technologische vaardigheden is essentieel om op te groeien in deze wereld vol technologisering. In de aanpak staan bestaande regionale samenwerkingen tussen scholen, bedrijven en buitenschoolse leeromgevingen als musea, bibliotheken en technolabs centraal. Met stevige coördinatie en organisatie in de regio kunnen we die versnellen, opschalen, vermenigvuldigen en meer impact realiseren.

Het voorstel voor het programma Techkwadraat is ingediend door de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat, met Platform Talent voor Technologie (PTvT) als penvoerder. FME heeft een lobby gevoerd voor dit groeifondsvoorstel en samen met lidbedrijven en de partners van de industriecoalitie inhoudelijke input geleverd voor het programma.

Techkwadraat kennissessies

Wat zijn de knelpunten en kansen in technologieonderwijs en hoe speel je hier (onderbouwd) op in? In laagdrempelige online kennissessies nemen experts uit de praktijk je mee in de inzichten uit verschillende onderzoeken en lessons learned op verschillende thema’s.

Lees meer en meld je aan

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten