arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

TEK-regeling aangepast, maar niet genoeg

Nieuws
11 november 2022
Energieinformatieplicht

Na een intensieve lobby van FME en andere branches is deze week de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast. De eis dat 12,5% van de kosten van bedrijfsvoering naar energieverbruik gaat is verlaagd naar 7%. Dat is een goede zaak, maar verdere verruiming van de regeling is absoluut noodzakelijk.

De minimumeis van energie-intensiteit moet dalen naar 5% en de eis van 250 werknemers moet omhoog. Het belangrijkste probleem blijft het subsidieplafond dat nog steeds op € 160.000 staat. De Tweede Kamer heeft een motie ingediend om dat plafond te verhogen naar € 250.000. Maar om alle bedrijven echt te helpen, moet de maximumvergoeding richting € 1.000.000. Anders blijft de TEK-regeling voor veel bedrijven een druppel op een gloeiende plaat.

Energieprijzen integraal aanpakken

FME heeft in de lobby telkens benadrukt dat het kabinet naast compensatie aan huishoudens steun moet geven aan alle bedrijven. Grote bedrijven en kleine bedrijven zijn sterk onderling verweven en van elkaar afhankelijk. Een mkb-bedrijf heeft er niets aan als zijn klant moet stoppen met produceren en andersom.

Level Playing Field

FME maakt zich zorgen over de lage energieprijzen buiten Europa en het effect daarvan op de concurrentiepositie van de industrie. Een groep van zo’n 10.000 bedrijven in schijf 2 en 3 van de energiebelasting is ook nog niet geholpen, terwijl het Europees steunkader het mogelijk maakt om € 2.000.000 en in bepaalde gevallen zelfs € 4.000.000 per bedrijf aan steun te geven. Andere landen maken wel gebruik van die ruimte, waardoor het internationale speelveld ongelijk is voor Nederlandse bedrijven.

Ook de IKC-regeling staat niet op de begroting van het kabinet. De IKC-regeling is bedoeld om een deel van de kosten van de Europese CO2-heffing te compenseren die gekoppeld is aan de productie van elektriciteit en wordt doorbelast aan klanten (waaronder ook FME-leden). De IKC-regeling moet het gelijke speelveld tussen landen met en zonder CO2-heffing bewaken. 

Leveringszekerheid gas 

Ook de leveringszekerheid van gas aan de industrie staat komende winter en het jaar erna nog altijd onder grote druk. De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. FME vindt dat het kabinet alles op alles moet zetten om te voorkomen dat door gastekorten de industrie noodgedwongen moet afschakelen. Dat leidt tot een forse daling van het BBP. Het inkopen van gas op Europees niveau is nodig om te voorkomen dat Nederland in de winter van 2023-2024 opnieuw de hoofdprijs voor energie betaalt.  

De volledige brief van FME ten behoeve van de Begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de week van 22 november kun je hieronder vinden.
 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten