arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Tweede Kamer vraagt FME naar effecten coronavirus op energietransitie

Nieuws
25 mei 2020

FME is door de Tweede Kamer gevraagd om een position paper te schrijven over de effecten van het coronavirus op het energietransitie. Volgens FME biedt de energietransitie veel kansen zowel maatschappelijk als economisch, mits dit op een haalbare en betaalbare manier wordt vormgegeven.

In de position paper heeft FME aangegeven dat het gevaar van vertraging van de energietransitie zeer reëel wordt geacht. De impact van de coronacrisis op Nederlandse bedrijven is namelijk groot. FME ziet dat bedrijven in onze achterban willen investeren in de energietransitie, maar te maken hebben met afgeslankte investeringsbudgetten. Als gevolg hiervan zullen duurzame investeringen worden uitgesteld. Dit heeft een directe impact op de bedrijven in onze achterban die nieuwe energietechnologie ontwikkelen. Deze bedrijven krijgen te maken met een verminderde vraag waardoor de ontwikkeling van energie innovaties onder druk komt te staan. De coronacrisis heeft zodoende een invloed op zowel de vraagkant als aanbodkant van nieuwe energietechnologieën.

Vertraging voorkomen

Om vertraging van de energietransitie te voorkomen dient volgens FME ingezet te worden op innovatie. Dit draagt niet alleen bij aan het behalen van de klimaatdoelen maar ook zorgen voor behoud van werkgelegenheid in tijden van de coronacrisis. FME doet daarbij de volgende aanbevelingen:

  1. Innoveren uit de crisis: tijdens de economische crisis in 2008 heeft Nederland volop geïnvesteerd in de opschaling zon- en windenergie, dit heeft geleid tot gewenste kostendalingen waardoor nieuwe windprojecten nu zelfs zonder subsidie worden gerealiseerd. Dezelfde aanpak is ook noodzakelijk voor nieuwe energietechnologieën die zich nu in de opschalingsfase bevinden, denk aan energieopslag, elektrificatie, waterstof, groen gas2 en energie uit water. Echter ontbreekt hiervoor financiering. FME roept daarom op om een Regeling Opschaling Energie Innovatie (ROEI) op te tuigen zodat kansrijke energie innovaties structureel worden gefaciliteerd in de opschalingsfase.
  2. Benut kansen voor de maakindustrie: Het principe van kosteneffectiviteit, maximale CO2-reductie tegen minimale kosten, staat centraal bij de energietransitie. Door op kosteneffectiviteit te sturen in subsidieregelingen, is het de vraag of de Nederlandse economie voldoende kan profiteren wanneer blijkt dat buitenlandse technieken goedkoper zijn (doordat deze bijvoorbeeld door staatsteun worden gefinancierd). Hierdoor lopen we nieuwe werkgelegenheid bij de energietransitie mis. FME pleit ervoor dat het kabinet in de toekomst bij het toekennen van subsidies ook het effect op werkgelegenheid zwaarwegend meeneemt.
  3. Zet in op betaalbare maatregelen: FME pleit we voor de oprichting van een tijdelijke adviescommissie die, gezien de impact van de coronacrisis op investeringsbudgetten van bedrijven, prioritering aan moet brengen in bestaande afspraken uit het klimaatakkoord. De adviescommissie moet een indeling maken in de afspraken waar tijdens de coronacrisis op ingezet moet worden, waarbij het uitgangspunt van betaalbaarheid centraal moet staan. Dit met het oog op het voorkomen van verdere vertraging van de energietransitie.
  4. Haal overheidsopdrachten naar voren: overheidsopdrachten kennen een jaarlijks terugkerend patroon. In juni is er een piek, gevolgd door een dip in augustus en een tweede piek in oktober. Omdat de zomervakantie er door coronacrisis anders zal uitzien, kunnen overheden bijvoorbeeld opdrachten, gepland voor november, naar voren halen. FME roept aanbestedende overheden op om in het licht van de coronacrisis te onderzoeken waar opdrachten, voorzien voor later in het jaar, naar voren gehaald kunnen worden.
  5. Begin nu met het aanleggen van een hybride infrastructuur: voor industriële bedrijven met energie-intensieve processen is het momenteel onzeker welke vorm van duurzame energie (groene stroom, groene gassen of warmte) op welk moment beschikbaar zal zijn en tegen welke prijs. Dit leidt tot uitstel van investeringen. FME pleit daarom voor het proactief investeren in een slimme en hybride energie-infrastructuur die ervoor gaat zorgen dat de beschikbaarheid van verschillende vormen van groene energie gegarandeerd wordt.
FME Position Paper | Effecten coronacrisis op energietransitie

FME ook gevraagd naar reactie Kabinetsvisie Waterstof en routekaart Groen gas

FME is door de Tweede Kamer ook gevraagd om een position paper te formuleren over de kabinetsvisie Waterstof en de routekaart Groen gas. Bij de kabinetsvisie Waterstof roept FME op om een nationaal waterstofprogramma Waterstof te formuleren, het belang van een structureel opschalingsinstrument en de inzet op elektrolyseproductie in Nederland. Voor de routekaart Groen gas pleit FME voor een subsidieregeling CO2-vrije gassen en hybridering van de warmtevraag.

FME Position Paper | Waterstof en Groen gas

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten