arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Update FME Modelverklaring RoHS en nu ook in het Engels beschikbaar

Nieuws
3 april 2020

RoHS gaat over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. In 2011 is de Europese Richtlijn 2011/65/EU in werking getreden. Deze richtlijn is bekend geworden onder de naam RoHS Directive en is daarna nog diverse malen aangepast.

De afkorting RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. Nederland heeft RoHS ge├»mplementeerd door in 2013 de 'Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten' in werking te treden. 

  • Wat valt precies onder RoHS? Hoe zit het met uitzonderingen en wat is de relatie met CE markering? Wat als ik alleen onderdelen lever maar geen elektrisch apparaat maak? Die vragen en andere zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. FME heeft daarover een factsheet opgesteld. Deze is in maart 2020 geactualiseerd.
  • Veel bedrijven krijgen de vraag een zogeheten RoHS-verklaring af te geven. FME heeft hiervoor een model verklaring ontwikkeld. De modelverklaring is in 2020 geactualiseerd en ook in het Engels vertaald.

Alle informatie rondom dit onderwerp kun je vinden in Mijn FME.

Download de factsheet

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten