arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Wakker worden!

29 oktober 2021
Adriaan

Begin november spreekt de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over de begroting van volgend jaar. Daarbij zal onder meer aandacht zijn voor het belang van innovatie en de vele kansen die Nederland maar zeer beperkt benut om daarin te investeren. Nederland bungelt namelijk onderaan de Europese middenmoot als het aankomt op investeringen in innovatie en laat in Brussel ook nog eens geld op de plank liggen. Daarom hebben we er als FME voor gekozen om onze jaarlijkse brief over de begroting aan de Tweede Kamerleden op te bouwen rondom een concreet voorbeeld: 6G internet. Wat betekent het nou eigenlijk om te investeren in innovatie en wat gebeurt er als we dat niet doen?

Blog door Adriaan Andringa, Public Affairs adviseur en Friso Rip, Belangenbehartiger Innovatie, Handel en Geopolitiek

6G

Op dit moment zijn aanbieders van mobiel internet druk bezig met de uitrol van 5G. Ondertussen zit de technologische industrie niet stil. De volgende generatie moet alweer ontwikkeld worden. Dan gaat het om het onderzoeken en ontwikkelen van technologie waarmee gegevensuitwisseling via de lucht nog sneller kan plaatsvinden en het opstellen van de definities en protocollen waar 6G-apparatuur mee moet gaan werken. De nieuwe generatie mobiel internet is cruciaal voor allerlei aspecten van onze samenleving. Neem als voorbeeld mobiliteit. De inzet van artificiële intelligentie voor zelfrijdende auto’s kan nog gefaciliteerd worden middels 5G, maar voor de grootschalige toepassingen van datatechnologieën zoals augmented reality en quantum om automotive nog veiliger te maken, is 6G onontbeerlijk. Ook als het gaat om de digitalisering van complexe productieprocessen (advanced manufacturing) of het op afstand monitoren van de gezondheid van kwetsbare patiënten, is zo min mogelijk vertraging in het overbrengen van gegevens van (levens)belang.

De ontwikkeling van 5G en voorgaande generaties is buiten Nederland en Europa tot stand gekomen. De dominantie van Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook kan niet los gezien worden van de Amerikaanse ontwikkeling van 4G, aangezien dat het mogelijk maakte voor Amerikaanse bedrijven om als eerste toepassingen voor consumenten te ontwikkelen die gebaseerd waren op 4G. En de discussie over cybersecurity en dataveiligheid die ontstaan is rond 5G, is het gevolg van de Chinese dominantie in de ontwikkeling van die technologie. Wanneer we hier, in Nederland en Europa, het voortouw nemen om 6G te ontwikkelen, krijgen we hier ook de kansen om de toepassingen te ontwikkelen die daar gebruik van maken. Denk aan een automotive cluster in Nederland, dat mondiaal toonaangevend kan zijn omdat hier de innovaties ontwikkeld worden waar straks alle auto’s gebruik van maken. Wanneer we die kans echter laten liggen, komt onze strategische autonomie verder onder druk te staan aangezien we afhankelijk blijven van buitenlandse technologie voor de uitwisseling van cruciale gegevens. Dat het in dat opzicht nu of nooit is, blijkt wel uit het feit dat voorlopig 60% van de patenten rond 6G uit China komt. Als we in Europa niet snel opschakelen, is die strijd al verloren.

Uniek

De ontwikkeling van 6G bevindt zich in het domein van de micro-elektronica. Het opschakelen vraagt dan ook om grote investeringen in R&D. Daar kleven echter grote risico’s aan. Het is immers allerminst zeker dat die investeringen op termijn rendement opleveren, wanneer een bedrijf de strijd verliest van één van de concurrenten. Wereldwijd is daarom op veel plaatsen sprake van staatssteun, om risico’s af te dekken en investeringen aan te jagen. Dan gaat het niet alleen om China, maar bijvoorbeeld ook om Japan en zelfs om publiek eigendom van sommige Europese fabrikanten. Dat maakt het voor Nederlandse partijen – ondanks onze unieke positie in de wereld van semiconductors – moeilijk om de concurrentiestrijd aan te gaan. Zonder publieke steun kunnen bedrijven het zich niet veroorloven om te investeren in projecten waar dergelijke risico’s aan kleven, zonder dat een businesscase op termijn zich al aftekent.

6G is slechts één voorbeeld van baanbrekende technologie die de wereld van morgen ons zal brengen. Een technologie die bijvoorbeeld de gezondheidszorg kan verbeteren door met wearables dag en nacht vitale functies te meten van patiënten. Dit draagt bij aan preventie, gemak en uiteindelijk betaalbaarheid van de zorg.

Nieuwe technologie komt er, of Nederland wel of niet investeert. De vraag is of Nederland leidend wil zijn op nieuwe sleuteltechnologieën. Door nu als Nederland flink te investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie kunnen we in een vroeg stadium toepassingen te bedenken en daarmee straks maatschappelijke impact leveren.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten