arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Notitie inzake tekstvoorstel tot wijziging statuten

Publicatie Exclusief voor leden

In 2014 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van FME-CWM voor het laatst gewijzigd. Het bestuur hecht er aan dat de statuten en het huishoudelijk reglement zo goed mogelijk aansluiten bij de nieuwe inzichten en werkwijzen binnen FME-CWM en acht het daarom gewenst de statuten op een aantal punten aan te passen.

Meer over FME-verenigingszaken

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten