arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Onderhandelingsakkoord cao M&T 2021-2024

Publicatie Exclusief voor leden

De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een resultaat bereikt met betrekking tot de hierna genoemde arbeidsvoorwaarden cao’s ingaande 1 oktober 2021.

Meer over Cao Metaal en Techniek

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.