arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

enerGQ B.V.

FME lidbedrijf
Actief in
Energie
Bebouwde Omgeving
Is uw organisatie een grootverbruiker van energie? enerGQ helpt uw organisatie snel en blijvend af van 10% tot 30% overtollig energieverbruik. Dit doen we door op elk moment het overtollig energieverbruik zichtbaar te maken met onze unieke zelflerende technologie. Wij hebben daardoor voor grootverbruikers de snelst terugverdienende oplossing om veel energie te besparen.

De enerGQ-technologie geeft, na een nulmeting van 4 maanden, aan waar en wanneer er sprake is van overtollig energieverbruik. U ziet of de oorzaak ervan gezocht moet worden bij menselijk handelen of bij uw apparatuur die niet optimaal functioneert. Maatregelen die het overtollig gebruik elimineren zijn dan ook operationeel van aard en kunnen direct worden genomen zonder te investeren. De technologie maakt ook meteen de besparingen zichtbaar.

We beginnen altijd met een nulmeting op het energiegebruik en factoren die dit gebruik beïnvloeden zoals weersinvloeden, producttype, productiecapaciteit, grondstofsamenstelling, het aantal mensen in een gebouw, etc. We meten niet alleen het totale energieverbruik, maar stellen door middel van onderbemetering (submetering) precies het verbruik per afdeling, per bedrijfsonderdeel, per procesdeel en per apparaat vast.

De nulmeting duurt maximaal 4 maanden. Hierna worden continu de hoeveelheid overtollig energiegebruik en/of de energiebesparingen per submeter weergegeven. Nu gaan we samen met u aan de slag om dit overtollige energieverbruik te elimineren, het zogenaamd laaghangend fruit te plukken en instellingen van apparatuur te optimaliseren. Daarna wordt u automatisch gewaarschuwd wanneer er opnieuw sprake is van ongewoon hoog energieverbruik. Gemiddeld levert dit al tussen de 5% en 15% energiebesparing op.

Al ons energiegebruik is uiteindelijk het gevolg van menselijk handelen. Uw personeel is daarom een hele belangrijke schakel in het proces naar verduurzaming. enerGQ meet en vermindert dus niet alleen het energieverbruik van processen en apparatuur, maar meet en stuurt ook de mate van energiebewust handelen van het personeel. Wij rijken de handvaten aan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, om zodoende een energiebewuste cultuur te creëren en om de behaalde besparingen daarmee te verankeren. Dit levert nog eens een energiebesparing van tot 30% op.

Adres

enerGQ B.V.
Laan Corpus den Hoorn 300
9728JT Groningen
Nederland

Postadres

Laan Corpus den Hoorn 300
9728JT Groningen
Nederland

Bezoek de website

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten