UpgradeNL

Upgrade NL

Een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen heeft de krachten gebundeld om héél Nederland mee te nemen in de technologische transitie. Hoe maken we Nederland klaar voor de toekomst? Hoe nemen we iedereen mee? We moeten niet technologie zelf centraal stellen, maar juist datgene wat technologie voor mensen betekent. Deze samenwerking is een initiatief van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en de Dutch Technology Week en heet UpgradeNL.

Ons land zit midden in een technologische revolutie en grote veranderingen staan ons te wachten; in de gezondheidzorg, het onderwijs, in onze privacy, veiligheid, mobiliteit, voeding, landbouw, energie en in ons werk. Bedrijven als ASML, Philips, ING en KPN werken de komende jaren samen met het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan projecten die de burger 'tech wise' maken.

Ga naar de website van Upgrade NL

UpgradeNL is een meerjarig programma waarin publieke en private partijen de krachten bundelen om heel Nederland (meer) techwijs te maken. De partners van UpgradeNL realiseren gezamenlijke campagnes, evenementen, educatie en media, ieder vanuit zijn eigen rol en op zijn eigen manier.

We zetten in op drie actielijnen:

  1. Educatie
    We gaan aan de slag met tech-educatie voor iedereen, zoals de Nationale AI-cursus waar UpgradeNL partner van is.
  2. Events-DTW
    De 'Dutch Technology Week (DTW)' is een jaarlijkse landelijke technologieweek 'waarbinnen bestaande en nieuwe evenementen zelfstandig, maar gecoördineerd plaatsvinden.

  3. Campagne
    Een brede campagne ‘Make Tech Yours’ die verschillende initiatieven aan elkaar verbindt en zoveel mogelijk mensen enthousiast maakt over (een toekomst in) technologie.