arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energieopslag

Energie

Het energiesysteem verduurzaamt, en dat gaat sneller dan we denken. Dat is goed nieuws voor Nederland, voor wie zich zorgen maakt over klimaatverandering en de kosten daarvan, voor de technologische industrie die de benodigde oplossingen levert, en voor de overheid die zich aan ambitieuze klimaatdoelen heeft gecommitteerd.

Ons energiesysteem verandert daarmee van vraag- naar aanbodgestuurd en dat aanbod is niet langer voorspelbaar en constant. Om tegen die achtergrond de leveringszekerheid veilig te stellen, moet het energiesysteem verregaand geflexibiliseerd worden. Dat kan op verschillende manieren: door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, verbindingen tussen landen uit te breiden, door energienetten slimmer te maken én door mogelijkheden te creëren om energie grootschalig op te slaan. Vooral om seizoenswisselingen in vraag en aanbod op te kunnen vangen, zal grootschalige energieopslag onmisbaar zijn.

Energy Storage NL

Technologie waarmee duurzaam opgewekte energie voor lange of korte tijd opgeslagen kan worden speelt een sleutelrol in de energietransitie. Het FME-platform Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden.

Lees meer over dit project

FME in de regio: innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Hierbij organiseren wij regionale samenwerking, matchmaking tussen bedrijven en netwerken, en initiëren en realiseren we innovatieprojecten.

Onderstaande project staat in het teken van Energieopslag:

Wil je meer weten over alle projecten in de regio?

lees meer over fme in de regio

Updates

Eerdere updates

Sluiten