arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energieopslag

Energie

De transitie naar een duurzame energievoorziening is niet mogelijk zonder adequate energie-infrastructuur. De toenemende elektrificatie en de komst van nieuwe energiedragers als waterstof vragen verregaande aanpassing en versterking van onze energie-infrastructuur. Waterstof als energiedrager is één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie én de Nederlandse economie. Waterstoftechnologie heeft de potentie om een zeer belangrijk exportproduct van Nederland te worden.

Daarbij noemen we in één adem de opkomst van energieopslag en conversie. Zonder deze nieuwe technologie is het immers onmogelijk om straks een volledig duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren.

Ons energiesysteem verandert van vraag- naar aanbodgestuurd en dat aanbod is niet langer voorspelbaar en constant. Om tegen die achtergrond de leveringszekerheid veilig te stellen, moet het energiesysteem verregaand geflexibiliseerd worden. Dat kan op verschillende manieren: door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, verbindingen tussen landen uit te breiden, door energienetten slimmer te maken én door mogelijkheden te creëren om energie grootschalig op te slaan. Vooral om seizoenswisselingen in vraag en aanbod op te kunnen vangen, zal grootschalige energieopslag onmisbaar zijn.

Energy Storage NL

Technologie waarmee duurzaam opgewekte energie voor lange of korte tijd opgeslagen kan worden speelt een sleutelrol in de energietransitie. Het FME-platform Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden.

Lees meer over dit project

Klimaatroutekaart

FME wil met haar bedrijven snel aan de slag om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. FME en haar brancheverenigingen in de metallurgische industrie VNMI en AVNEG hebben adviesbureau Berenschot laten onderzoeken wat er moet gebeuren om de CO₂-emissie in de technologische en metallurgische industrie zo snel mogelijk te verminderen. Ze zijn hiermee de eerste ondernemersverenigingen die concrete voorstellen doen over hoe bedrijven aan de slag kunnen met de energietransitie en het Klimaatakkoord.

Lees meer

Klimaatkansenkaart - versnelling energietransitie door technologie

De grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedsel, zorg en veiligheid hebben één ding gemeen: technologie speelt een sleutelrol om deze uitdagingen op te lossen. Nederland heeft daarbij een goede uitgangspositie met een sterke technologische industrie en een wijdvertakte ict-infrastructuur.

Lees meer

Updates

Eerdere updates

Sluiten