Project 6-25

Maakindustrie

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2 emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt daarbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen. De ambitie is om tot en met 2025 hiermee een reductie van 6 Mton CO2 / jaar te realiseren. In Project 6-25 werken organisaties van technologiebedrijven, industriële dienstverleners en eindgebruikers samen aan dit doel. Tientallen FME leden zijn betrokken bij Project 6-25 en kunnen via dit project de (proces)industrie kennis laten maken met hun innovaties.

De opgave voor de industrie is ambitieus: 14,3 Mton extra reductie in 2030. Is dat een haalbare kaart? Ja, en dan vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie. Dan gaat het niet alleen over de grote transities die op stapel staan – de waterstofeconomie, elektrificatie, CO2-afvang en -opslag – maar vooral ook om de meest fundamentele vorm van verduurzaming: minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Wil je meer weten over dit project? Bezoek dan de speciale website.

Naar de website