Programma Green Shipping Waddenzee

Waddenzee

Het programma Green Shipping Waddenzee, gecoördineerd door FME, is een samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en havens om de innovaties voor CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart en faciliteiten in de Waddenhavens te versnellen. Er wordt meer dan € 25,8 miljoen geïnvesteerd in tien deelprojecten, die in vier jaar gerealiseerd gaan worden. Hiervan is € 8 miljoen een subsidie van het Waddenfonds en de Waddenprovincies co-financieren met ruim € 2,6 miljoen.

De havens, het bedrijfsleven en de rederijen willen met het programma Green Shipping Waddenzee streven naar een versnelde reductie van de uitstoot van CO2 voor de scheepvaart. Deze ambitie kan alleen gehaald worden als een groot deel van de waddenvloot fossielvrij gaat varen. Uit de pilotprojecten zal blijken of fossielvrije energiedragers als waterstof en bio methanol een rol gaan spelen bij het behalen van de ambities. De pilots betreffen niet alleen innovaties voor de scheepvaart, maar ook voor de havens waar productie en levering van de groene waterstof van belang is.

Pilotprojecten

Het programma Green Shipping Waddenzee omvat tien samenhangende, onderling afgestemde pilotprojecten verdeeld over de Waddenzeehavens. Zestal FME leden hebben zich verbonden aan deze mooie projecten; aansluiting voor het vervolg vanuit MKB, MKI en groot bedrijf is bespreekbaar.

Vijf projecten starten direct bij aanvang van het programma in 2020:

  • Ombouw van de Ecolution

De Ecolution, het vlaggenschip voor energietransitie van de Waddenvloot wordt omgebouwd om op waterstof te varen. Met deze eerste testopstelling, die veel praktische kennis oplevert en een vlaggenschip heeft voor zichtbaarheid en beleving, zal de bewustwording van de potentie van waterstof als energiedrager van de toekomst gaan groeien.

  • Ontwikkeling maritieme methanolsystemen

De opslag van waterstof op schepen is een grote uitdaging, daarom wordt er ook gekeken naar oplossingen om biomethanol als energiedrager in te zetten. Dit is eenvoudiger op te slaan en competitief met de dieselprijs. In dit project wordt onderzocht welke rol biomethanol kan innemen als brandstof voor brandstofcellen. Het project ontwikkelt energiesystemen voor de  beroepscharter-vaart.

  • H2-walstroom

Het doel van dit project is het ontwerpen, testen en realiseren van een mobiele brandstofcel-aggregaat die bij Groningen Seaports en Port of Den Helder (en eventueel Port of Harlingen, nog nader te bepalen) ingezet wordt om aangemeerde schepen te voorzien van walstroom.

  • Den Helder: productie H2 en ombouw serviceschip

In de haven van Den Helder wordt de productie en toepassing van groene waterstof gedemonstreerd. Hiervoor is een consortium opgericht dat een waterstofinfrastructuur in de haven gaat realiseren. Het gaat om de aanleg van een zonnepark, elektrolyser en een openbaar waterstof tankstation. Ook wordt er een elektrisch aangedreven vaartuig met een waterstof brandstofcel ontwikkeld waar verschillende maritieme dienstverleners en kennisinstellingen ervaring mee op kunnen doen.

De overige vijf projecten omvatten de ombouw van diverse soorten schepen om op waterstof te gaan varen.

Ga naar de website van dit programma