Iedere mantelzorger geholpen door technologie

Ouder paar

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit wordt vaak mogelijk gemaakt door hun naasten, die liefdevol voor hen zorgen in samenwerking met de zorgprofessionals. Mantelzorg is bijzonder waardevol, maar voor betrokkenen vaak ook langdurig en een zware belasting.
 
De druk wordt in de toekomst alleen maar hoger. Door de vergrijzing zijn er niet alleen steeds minder werkenden maar ook steeds minder mantelzorgers voor steeds meer ouderen. In 2015 waren er voor iedere 85-plusser in potentie 10 mantelzorgers beschikbaar, in 2040 zijn dat er nog geen vier.

Alle reden om nu oplossingen te gaan ontwikkelen waarmee de mantelzorgers de liefdevolle zorg kunnen geven, zonder daarbij overbelast te raken. FME wil een bijdrage leveren door samen met haar leden innovatieve oplossingen te bieden. Waarmee iedere mantelzorger wordt geholpen door technologie.

Ambitie

FME heeft de ambitie om iedere mantelzorger te helpen met technologie. Alleen met de hulp van mantelzorgers kunnen mensen lang in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. De vraag naar mantelzorgers gaat de komende jaren enorm stijgen. Om overbelasting te voorkomen wil FME mantelzorgers ondersteunen met technologische oplossingen, zodat zij liefdevolle zorg kunnen blijven geven. 

Uitdagingen

 1. Mensen willen graag de beste zorg, en liefst in hun eigen vertrouwde omgeving
  Er liggen nog steeds veel kansen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. En met name ook om mensen langer thuis te laten wonen, met goede zorg op maat. Hoe verhogen we de kwaliteit van de zorg en zorgen we ervoor dat mensen langer gelukkig en veilig thuis kunnen blijven wonen?
   
 2. Door de vergrijzing zullen steeds minder werkenden moeten zorgen voor steeds meer ouderen Deze zogenoemde ‘dubbele vergrijzing’ is een forse opgave voor de zorgsector, die nú al met grote personeelstekorten kampt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de zorg en aandacht kan blijven krijgen die hij of zij nodig heeft?
   
 3. De zorgkosten nemen toe
  Dat komt deels doordat er steeds meer ouderen zijn, vaak met complexe ziektebeelden of meerdere aandoeningen. Maar ook doordat er qua diagnose en behandeling steeds meer mogelijk wordt. Hoe houden we de zorg betaalbaar?