Theo Henrar

Theo Henrar

Theo Henrar werd op 17 juni 2021 door de ledenvergadering van FME benoemd tot voorzitter van de Vereniging FME.

Theo Henrar - geboren in 1958 in Amsterdam - studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie ondernemings- en handelsrecht.

Na zijn studie ging Theo in militaire dienst en is benoemd tot reserve officier. Hij diende als secretaris van de directeur Algemene Zaken van het Ministerie van Defensie in Den Haag.

Theo's carrière begon in 1987 bij de voorloper van Tata Steel in IJmuiden, Koninklijke Hoogovens NV. Hij heeft verschillende senior functies bekleed, zowel in de verkoop als de productie en productieplanning als algemeen management in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Na de fusie tussen Hoogovens en British Steel tot Corus Group heeft Theo de European Market Unit gereorganiseerd en was hij Managing Director van veertig staalservice centre’s in het VK en het Europese vasteland. Na zijn tijd in het Verenigd Koninkrijk bekleedde Theo in 2007 kort de functie van algemeen directeur van Corus Packaging Plus met vestigingen in het VK, Noorwegen, België en Nederland.

Vanaf 2008 werd Theo directievoorzitter van Tata Steel Nederland/Corus Nederland en als Sales Director was hij verantwoordelijk voor de distributie-units op het vasteland van Europa en het Verenigd Koninkrijk en voor de verkoopsectoren Verpakkingen en Bouwsystemen van Tata Steel in Europa. Deze functie vervulde hij tot juni 2020.

Nevenfuncties

  • VNO-NCW - Vicevoorzitter
  • Sociaal Economische Raad - Plaatsvervangend lid van de Raad
  • Nederlands – Duitse Handelskamer - Lid van het Bestuur
  • Stuurgroep Smart Industry - Voorzitter
  • Stichting NLinBusiness - Lid Raad van Toezicht
  • Platform Defensie Bedrijfsleven - Lid
  • Cyber Security Raad - Co-voorzitter
  • Zeehaven IJmuiden - Voorzitter Raad van Commissarissen