SAVE – SAmen Voor de Energietransitie

SAVE is onderdeel van het INTERREG-project die de samenwerking tussen Nederland en Duitsland stimuleert. Nederlandse en Duitse partners werken samen Noord-Nederland om de maatschappelijke acceptatie van maatregelen voor de energietransitie te vergroten. Daarmee willen partners de samenwerking tussen bedrijven, burgers en publieke instellingen te versterken. Want energietransitie is alleen mogelijk wanneer het ‘’totale systeem’’ verandert en alle partijen daarin meewerken.

Naast politieke, juridische en economische factoren, is het maatschappelijk draagvlak van grote invloed op het slagen van de energietransitie. Het SAVE-project is bedoeld om belangrijke kennis en instrumenten aan te reiken om de acceptatie van energie-innovaties te vergroten. Dit doen zij door focus te leggen op (burger)participatie, waarin gemeenten, bedrijven en burger worden betrokken.

SAVE activiteiten

SAVE wil de bevolking, de economie en de politiek betrekken bij energietransitie en daarbij het draagvlak vergroten. 

Gemeenten: grensoverschrijdende workshops, onderzoek naar instrumenten voor het bijhouden van gegevens over het klimaat en geschikte participatievormen voor burgers, excursies

Bedrijven: gespecialiseerde bedrijfsbesprekingen, bijscholingsaanbod voor innovaties op het gebied van energie, grensoverschrijdende excursies

Burgers: informatie- en adviesdiensten, presentatie van activiteiten op het gebied Best Practices, participatiemogelijkheden en -vormen laten zien (bv. “Leefomgevingsconcept Borkum”)

Waterstof in Noord-Nederland en net over de Duitse grens

Binnen het project is uitgebreid aandacht voor het thema waterstof. In de regio Noord-Nederland zijn aan beide kanten van de Nederlandse- en Duitse grens al diverse waterstofprojecten en -initiatieven opgestart. Volgens de projectpartners hebben die projecten echter voornamelijk een politieke, technologische of economische achtergrond en staan ze nagenoeg los van de burger. SAVE moet ervoor zorgen dat burgers op het thema waterstof evenveel betrokken worden als andere partners in het veranderproces naar duurzame energie.

De Nederlandse projectpartners zijn FME (Groningen), de gemeente Ameland, de gemeente Leeuwarden en de Hanzehogeschool Groningen. Aan Duitse zijde nemen MARIKO GmbH (Leer), de Landkreis Leer, NettCon Energy GmbH (Leer) en het Nordseeheilbad Borkum deel. MARIKO GmbH is lead partner van het project. Het gezamenlijke investeringsvolume van het project SAVE – SAmen Voor de Energietransitie bedraagt bijna 568.000 euro.

Save