Fieldlab Industriële Robotica

Maakindustrie

Ondernemers in de regio Oost-Nederland merken dat zij onvoldoende gekwalificeerde robotoperators en -programmeurs kunnen krijgen om mee te kunnen in de veranderende vraag naar hun producten. FME is betrokken bij het verbinden van haar achterban met dit initiatief en het verkrijgen van funding voor het fieldlab.

Doel project

Het opleiden en certificeren van robotoperators en programmeurs.

  • Waarom? Ondernemers in de regio Oost-Nederland merken dat zij onvoldoende gekwalificeerde robotoperators en –programmeurs kunnen krijgen om mee te kunnen in de veranderende vraag naar hun producten. 
  • Wat? Twee praktijklocaties met 10 state-of-the-art industriële robots, waar leerlingen praktijkonderwijs kunnen volgen dat leidt tot gecertificeerde vakkrachten, waar docenten hun opleidingen kunnen verrijken met de laatste kennis en waar ondernemers hun werknemers kunnen laten bijscholen, hun innovaties kunnen testen en nieuw ontwikkelde kennis kunnen opdoen.
  • Hoe? Samenwerking realiseren tussen ondernemers en het onderwijsveld, zodat vraag en aanbod bij elkaar komen, certificerende opleidingsmodules tot robotoperators en -programmeurs, kennisdeling via online platforms en fysieke bijeenkomsten.

Voor wie relevant

Ieder bedrijf dat te maken heeft met robotisering van het productieproces en operators heeft die softwarematig met robots aan de slag gaan. Ook voor de ontwerpers van processen of producten waarbij robotisering een rol speelt.

Wie doen er al mee

Windesheim, Deltion, Altrex, AWL Techniek, GOMA, IJssel Technologie, Kinkelder B.V., Nefit (Bosch Thermotechniek), VMI Group en Wivé Techniek.

Wat levert het op

Samen onderwijsmateriaal ontwikkelen, kennis uitwisselen, medewerkers laten opleiden.

Wil je ook meedoen? 

Aanmelden kan bij de Business Development Manager van Regio Oost.