FME Additive Manufacturing Netwerk

3D printen

De toepassing van 3D-printing/Additive Manufacturing is de afgelopen jaren hard gegroeid. Binnen onze technologische- en maakindustrie stijgt de vraag naar Smart Industry toepassingen met daarin een groeiende rol voor 3D-printen. Om de kansen van 3D-printen/Additive Manufacturing verder te verzilveren en aan te jagen, is FME gestart met een kennisnetwerk voor 3D-printing/Additive Manufacturing. De doelstelling die we gezamenlijk hebben geformuleerd is het 'Versnellen van de toepassing van 3D-printing binnen de technologische industrie.'

Versnellen van de toepassing van 3D-printing binnen de technologische industrie

Door middel van FME Additive Manufacturing Netwerk willen we de toepassing van 3D-printing binnen de technologische industrie versnellen. We verbinden zowel de producenten en leveranciers van 3D-printing als (potentiële) eindgebruikers. Voor optimale kennisdeling en om gebruik te maken van bestaande initiatieven werken we samen met andere partijen en netwerken op dit gebied. 

Verbinden

Hierbij verbinden we zowel de machinebouwers, de producenten/leveranciers van 3D-printing als de (potentiële) eindgebruikers. Voor optimale kennisdeling en om gebruik te maken van bestaande initiatieven werken we samen met andere partijen en netwerken op dit gebied. Met elkaar streven we naar:

 • Toekomstbestendige oplossingen met behulp van innovatie, technologie en de denkkracht van de deelnemers aan het netwerk op gezamenlijke onderwerpen. Duurzaamheid is een belangrijk thema door het besparen van materiaal, CO2-reductie en de recycling mogelijkheden door Additive Manufacturing
 • De wereld laten zien wat de mogelijkheden en kansen van Additive Manufacturing zijn
 • Referrals naar andere Additive Manufacturing-bedrijven bij andere klantbehoeften
 • Belangenbehartiging Additive Manufacturing-bedrijven ten aanzien van kansen en uitdagingen in wet -en regelgeving en investeringen

5 actielijnen

Belangrijk uitgangspunt is dat het FME AM Netwerk is dat deelnemende FME-leden met elkaar en met andere organisaties en netwerken samenwerken bij de uitvoering van de actielijnen en het realiseren van de doelstellingen.

 1. Belangenbehartiging: Belangenbehartiging voor standaarden en juiste randvoorwaarden voor groei Additive Manufacturing (AM)
  Op dit moment ontbreken veelal nog de benodigde certificeringen, standaarden en normen voor AM. Daarnaast is een goede infrastructuur, veilig data kunnen delen en de juiste opleiding van mensen essentieel voor groei van AM. FME kan haar lobbykracht inzetten om bij te dragen aan deze aspecten en beweging te realiseren. FME kan daarbij aandacht vragen voor het belang van AM, een integrale ketenaanpak, het krachtig organiseren van AM in Nederland en Europa en de beschikbaarheid van middelen / subsidies voor ontwikkeling.
 2. Onderwijs & arbeidsmarkt: Samenwerking met onderwijs voor voldoende en kwalitatief AM-personeel in bedrijven en op de arbeidsmarkt
  Voldoende en goed opgeleide AM-medewerkers, engineers en aan de machine zijn nodig om de gewenste groei mogelijk te maken. Een opleiding ‘3D-skills’ moet als onderdeel worden toegevoegd aan het bestaande onderwijs; mensen aan de machines, ontwerpen maken, veiligheid/operations, voorbereiden, printen en nabehandelen. FME en FME-leden kunnen daarvoor verbinding zoeken met de hogescholen, universiteiten en
  ROC's op gebied van AM. Zij kunnen daarbij inhoudelijk en eventueel met opleiders bijdragen aan het curriculum. Succesvolle samenwerkingen zijn er al, zo wordt een opleiding AM voor 35+-ers ontwikkeld en via de Smart Makers Academy aangeboden. Ook kunnen door vooroplopende deelnemers/bedrijven mogelijk zelf gezamenlijk in samenwerking met FME trainingen en workshops worden opgezet.
 3. Kennisdeling naar (potentiele) toepassers en gebruikers: Creëren awareness, demonstreren van de voordelen (use/business cases) en kennisdelen over AM richting (startende) toepassers en gebruikers
  Er is nog veel onbekendheid en gebrek aan kennis bij gebruikers over de mogelijkheden van AM ten opzichte van conventionele manieren van produceren en op voorraad houden van onderdelen. Het gaat in belangrijke mate om awareness en een
  mindset: omdenken van oude naar nieuwe technologieën en werkwijzen. Via sessies, webinars, workshops en/of evenementen kunnen de vooroplopende leveranciers, fabrikanten en gebruikers van AM bij potentiële toepassers en  gebruikers awareness creëren, de voordelen en use en business cases demonstreren en kennis delen over AM. Bestaande gebruikers kunnen bijvoorbeeld op het gebied van spuitgieten van matrijzen, een mooie business case opleveren voor potentiële gebruikers in de FME-achterban en daarmee een goede ‘demonstrator’ rol vervullen.
 4. Kennisdeling tussen AM-experts: Delen van kennis en use cases tussen ervaren AM-leverancier, fabrikanten en toepassers en samenwerken in pilots en fieldlabs voor technologische (door)ontwikkeling van AM
  Om nieuwe technologieën, machines en toepassingen voor AM te ontwikkelen en marktkansen te creëren is samenwerking en kennisdeling essentieel. Via
  sessies, webinars, workshops en/of evenementen kunnen de vooroplopende leveranciers, fabrikanten en gebruikers met elkaar kennis en use cases delen en vraagstukken oplossen. Daarnaast kunnen zij samenwerking initiëren in pilots of fieldlabs om experimenteerruimte te creëren en de technologische (door)ontwikkeling van AM te faciliteren.
 5. Landelijke initiatieven: Deelnemen in én bijdragen aan landelijke en internationale AM-initiatieven. Onder andere de Groeifonds aanvraag AM iNLine en PIB AM Duitsland
  De Nederlandse AM-sector heeft met betrekking tot productiviteit en patenten een goede uitgangspositie. Echter staat Nederland wereldwijd niet in de top 15 met betrekking tot de toepassing en omzet van AM (bron: AM iNLine). FME neemt actief deel aan een Internationaal 3D print project: SUSTAIN3D. Met partijen uit Denemarken, Frankrijk, België en Nederland jagen we dezelfde doelstelling na en leren we van elkaar. De onderwerpen binnen dit project Sustain3D zijn: Skills, Infrastructure en Services. Voor de Services is FME-werkpakketleider. Welke diensten leveren we aan mkb-bedrijven om ze te interesseren, te stimuleren, te helpen, te laten ervaren en uiteindelijk 3D-printen in te zetten in hun bedrijf/ productieproces? We zijn op zoek naar huidige diensten en nieuwe ideeën voor hoe het beter kan om meer bedrijven gebruik te laten maken van alle voordelen die 3D printen kan bieden. Een selectie van de nieuwe ideeën voor diensten zal door FME vertaald worden naar pilots voor het MKB in de tweede helft van 2024 en begin 2025.
Logo Interreg- Sustain3D

Sluit je ook aan!

Heb jij ervaring met de toepassing van 3D-printen? En wil je jouw kennis delen en verrijken? Neem contact met ons op en sluit je ook aan bij het FME AM Netwerk.