Get Smart, werken aan innovatie

Get Smart

In onderzoeksproject Get Smart werken zes vooraanstaande bedrijven uit de technologische industrie, in de regio Rotterdam/Den Haag, aan het vergroten van hun innovatievermogen.

Elk halfjaar start een team van studenten van Hogeschool Rotterdam met een gestructureerd proces gericht is op het meer inzicht geven in hun ‘innovatie DNA’ (diagnose). Samen met het bedrijf te komen tot een plan van aanpak om dit DNA naar een hoger niveau te tillen (planvorming). In de uitvoeringsfase helpen de studenten om de plannen in praktijk te brengen en dragen daarmee bij aan het in gang zetten van concrete innovatieprojecten. Met een evaluatie van de verrichte activiteiten zorgen de studenten voor een borging van het verbeterde innovatievermogen zodat het volgende studententeam hierop kan voortbouwen. Het project is een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Innovation Quarter en FME.