Smitzh - Slimme maaktechnologie

Maakindustrie

Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering bieden grote kansen. Maar hoe kun je deze kansen als bedrijf het best benutten?

FME ziet dat veel bedrijven in dit proces tegen vragen aanlopen en het SMITZH-programma kan ondernemers helpen hier een antwoord op te vinden.

We helpen je met het concretiseren van je vragen en verbinden je vervolgens aan een partij die jou het beste kan helpen. Daarnaast bieden we vouchers aan voor bijvoorbeeld inventarisatie- en haalbaarheidsprojecten om jou te ondersteunen in het toepassen van nieuwe technologie. Tot slot weten we waar je aan moet kloppen voor het ophalen en delen van kennis en houden we je op de hoogte van relevante events en workshops.

  • Vraagt jouw klant om een snellere en betrouwbaardere levertijd?
  • Hebben jouw klanten op of aanmerkingen over de kwaliteit van jouw product?
  • Zou jij graag minder tijd besteden aan je offerte-traject?
  • Ben je op zoek naar nieuwe product-marktcombinaties?
  • Ervaar je knelpunten in het digitaliseren van bepaalde afdelingen/processen?
  • Zijn jouw medewerkers nog in staat om met de nieuwe technologieën te werken?
  • Zijn jouw financiële overzichten snel en digitaal te raadplegen?
  • Heb jij bij je digitale oplossingen altijd voldoende rekening gehouden met cybersecurity?

Herken jij deze vragen? Neem contact met ons op!

Het programma SMITZH stimuleert innovatie bij de maakindustrie om hun productieproces te digitaliseren, automatiseren of te robotiseren door kennis en financiering te bieden voor projecten die zij uitvoeren met fieldlabs. Hiermee moet het programma de concurrentiepositie van bedrijven en het innovatieve vermogen van de regio Zuid-Holland versterken. SMITZH fase 3 heeft een omvang van 12 miljoen euro, waarvan de Provincie Zuid-Holland 5,2 miljoen euro en TNO 1,5 miljoen euro bijdragen. Het programma bestaat uit een consortium van elf partners. FME is verantwoordelijk voor het werkpakket Activatie, waarin het bereiken van Zuid-Hollandse bedrijven en het ophalen en concretiseren van hun vraag centraal staat. SMITZH is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en TNO.