TechValley programma

Connecting

De regio Noord-Holland Noord kent een groot aantal innovatieve machinebouwers, die actief zijn als toeleveranciers binnen de agrarische sector, de foodsector en de industrie. Of het nu gaat om high-tech wielbouwmachines, mestrobots of machines voor de verwerking van zaden of fruit: deze bedrijven behoren wereldwijd tot de top in hun nichemarkten en bezetten sleutelposities in (regionale) maakketens. Ondanks de grote verscheidenheid in producten en markten, hebben deze ondernemingen een aantal gelijksoortige uitdagingen en vraagstukken op het gebied van slimme en duurzame machinebouw.

Zes jaar geleden hebben deze bedrijven -gefaciliteerd door Koninklijke Metaalunie, FME en Parbleu-, besloten hun krachten te bundelen en samen Techvalley op te starten. Inmiddels werken in TechValley-NH zo’n 35 innovatieve Noord-Hollandse machine- en apparatenbouwers nauw samen met de Hogeschool Inholland Alkmaar. Rode draad in de TechValley-NH projecten is smart design & engineering van smart producten en diensten, met data-driven mechatronica als kerndomein. De belangrijkste Smart Industry thema’s binnen TechValley-NH zijn:

  • Data & Artificial Intelligence;
  • Robotica & vision;
  • Duurzaamheid;
  • Smart business & cooperation.

Bestuur

Sinds december 2022 is er een Stichting Techvalley opgezet ten behoeve van een zelfstandige organisatie met een heldere doelstelling, uitvoeringscapaciteit voor alle projecten en relevante testfaciliteiten. Het Stichting bestuur wordt gevormd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Koninklijke Metaalunie, FME, Boon Edam, HGG Group, ZTI Smart Machines.

De stichting heeft als doel om verschillende netwerken en projecten te laten samenkomen om de maakindustrie en machinebouw in Noord-Holland Noord nog verder te ontwikkelen. FME levert een bestuurslid en is FME lid, Niels Huber van BoonEdam tevens Stichting bestuurder.

Niels Huber, bestuurslid van TechValley, kijkt enthousiast vooruit. “Samen kom je verder dan alleen. Door uitwisseling van kennis en kunde tussen technische bedrijven en onderwijs kunnen we effectiever innoveren. Wij zien dat het voor studenten veel mooier is om aan praktische innovaties te werken voor een bedrijf dan aan opdrachten binnen een theoretisch kader. Dit is een broeikas voor innovatie en biedt mooie studieopdrachten, banen, oplossingen die er toe doen. Kortom welvaart voor Noord-Holland.”

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van projecten en programma’s die onder de vlag van TechValley-NH lopen:

  • De Technohub Smart Suppliers, waarin (digitale) keteninnovatie wordt gefaciliteerd en waarmee ruim 20 vooruitstrevende regionale toeleveranciers zich aansluiten bij de TechnoSpitsen. Hierin wordt nauw samengewerkt met Tetrix en regionale ROC’s (MBO). https://www.smartsuppliers.nl/
  • Diverse Smart Farming projecten
  • Samenwerking met het Roboticalab/de ZaanCampus in Zaandam, voor innovatieprojecten met (toeleverende) maakbedrijven in de Foodsector/procesindustrie.
  • Smart Industry Fieldlab gerealiseerd binnen het Innovatielab van Inholland Alkmaar. In dit Fieldlab komen onderwijs, onderzoek en ondernemers fysiek samen om producten, processen en diensten toekomstproof te maken.
  • Diverse buitenlandse uitwisselingen tussen bedrijven en stakeholders zoals Bielefeld Duitsland, Finland Tampere en Bilbao Spanje.

Zie hieronder de feiten van TechValley op een rij. Kortom er gebeurt veel in Noord Holland op innovatie en kennisdeling vlak tussen de machinebouw en de toeleveranciers. Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Ga naar de website van Techvalley
Techvalley feiten en cijfers
De feiten en cijfers van het Techvalley programma